Natuurgebied

Goeree-Overflakkee

Op dit eiland tussen zoet en zout ligt voor iedere natuurliefhebber wat moois aan de horizon

Over Goeree-Overflakkee

Staatsbosbeheer beheert de kreken op Goeree-Overflakkee sinds de 20ste eeuw. Ontdek de bewoners van het krekenstelsel tijdens een wandeling door de Galathese Kreek. Moerasvogels, ganzen, insecten en kleine zoogdieren hebben het hier goed naar hun zin. Een goede plek om deze eeuwenoude kreek te beleven is het uitkijkpunt in natuurgebied Paardengat, bij het dorp Herkingen. Het wemelt hier van de steltlopers en watervogels, dus neem vooral je verrekijker mee. De Koudenhoek bij Ouddorp is een uitgestrekt weilandengebied dat doorsneden wordt door oude kreekrestanten. Het brakke water in de polder trekt weidevogels en ganzen aan en zorgt voor kleurrijke bloeiers. Aan de rand van het gebied staat een vogelkijkscherm, waar je in alle rust naar de vogels kunt kijken.

Hellegatsplaten

Aan de oostkant van Goeree-Overflakkee vind je de Hellegatsplaten, een uitgestrekt natuurgebied waar bos, struweel, riet, grazige delen en open water elkaar afwisselen. De Hellegatsplaten zijn niet toegankelijk voor publiek, maar om toch van de (vogel)rijkdom van dit gebied te kunnen genieten, is er een vogelboulevard aangelegd. De Vogelboulevard Hellegat-Ventjager is een initiatief van Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland en is een Droomfonds-Haringvlietproject. De Vogelboulevard bestaat uit uitkijktoren Ooltgensplaat (tijdelijk afgesloten) en 4 vogelkijkhutten die allemaal genoemd zijn naar een vogelsoort: kluut, visarend, zwartkopmeeuw en lepelaar. Speciaal voor de vogelboulevard is de vogelkijkkaart Vogelboulevard Hellegat-Ventjager ontwikkeld. Hierop staan vogels, de locatie van de vogelkijkhutten en ook een fietsroute. Download de vogelkijkkaart (pdf).

In vogelkijkhut Kluut in natuurgebied Hellegatsplaten kijk je uit op het vogelrijke Krammer-Volkerak

Uitkijktoren afgesloten

De uitkijktoren van de Vogelboulevard Hellegat-Ventjagersplaten is tijdelijk afgesloten voor bezoekers. Uit de jaarlijkse inspectie bleek dat de uitkijktoren groot onderhoud nodig heeft.  Mede door een aantal flinke voorjaarsstormen is de uitkijktoren minder stabiel. Op dit moment wordt onderzocht wat er gerepareerd moet worden. Om de veiligheid van bezoekers te kunnen waarborgen, is de uitkijktoren daarom voorlopig afgesloten.

Vogelboulevard het Groote Gat

Naast de Hellegatsplaten bevindt zich Het Groote Gat, een klein natuurreservaat dat is ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak in 1716. Tegenwoordig groeit er wilgenstruweel, waar vogels zoals baardmannetjes en blauwborsten leven. Combineer een bezoek aan de Vogelboulevard met een wandeling door het Groote Gat (ook wel bekend onder de naam Adolfsgat). De gemarkeerde wandelroute blauwborst laat je de mooiste plekjes zien.

Bosgebieden

In het bos Ooltgensplaat vind je eiken, lindes en populieren, waar onder andere de sperwer leeft. Vrijwilligers hebben in het bos een poel voor kikkers en padden gemaakt. In het Zuiderlandse Bos ligt een flinke plas met brede rietkragen, waar je veel rietvogels aantreft. Ook vlinders vind je hier volop. In het ruim 40 hectare tellende Stellebos kun je volop wandelen. Het Stellebos is een jong bos vol bosvogels en met wat geluk kom je er ook reeën tegen. In een prachtige bosrijke polder tussen Nieuwe-Tonge, Middelharnis en Stad a/h Haringvliet ligt watergang de Vliegers. Hier van je over mooie bloemrijke dijken en geniet je van vergezichten in een typisch Flakkees polderlandschap.