Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Gaasp en Diem

Het Diemerbos ligt vlak naast de stad, maar toch heb je het idee dat je helemaal weg bent. Met een bos om te spelen, te luieren en te fietsen.

Over Gaasp en Diem

Het Diemerbos vormt samen met de Bijlmerweide, het PEN-bos en de Gaasperplas een lint van natuurgebieden aan de zuidoostkant van Amsterdam. Ook zijn er verbindingen met natuurgebieden aan de oevers van het IJmeer, het Diemerpark en de Diemer Vijfhoek. Het bos bestaat uit twee delen met elk een eigen karakter.

Recreatie

Het grootste deel van het Diemerbos ligt ten westen van de A9 en grenst aan Diemen en Amsterdam-Zuidoost. Dit deel is het meest ingericht voor recreatie. Je vindt er bijvoorbeeld picknickplekken, bankjes, waterpartijen, een speelbos voor kinderen en een grote ligweide. De verharde wandelpaden zijn geschikt voor rolstoelen, rollators en wandelwagens.

Vrije natuur

In het bos aan de andere kant van de A9 mag de natuur meer haar eigen gang gaan. Het Diemerbos loopt hier door tot het Amsterdam-Rijnkanaal. De natuur is hier waterrijk, met moerasbos, nat grasland, ruigtes, plassen en rietland. Je kunt er bijzondere soorten planten en dieren zien. Of het laarzenpad lopen en ervaren wat moeras is. Ook hier zijn ligweides om te luieren, een boekje te lezen of te spelen.

Ringslang

De ringslang is dé icoonsoort van het Diemerbos. Het vele water in het Diemerbos zorgt ervoor dat deze slang zich hier thuis voelt en voldoende voedsel vindt. Vrijwilligers leggen in het voorjaar broeihopen aan. Die worden gemaakt van mest, compost, bladeren en takken. De ringslang legt graag haar eieren in zo’n broeihoop. Door de broeiwarmte komen de eieren in de zomer vanzelf tot ontwikkeling. De ringslang is niet giftig en eet voornamelijk kikkers, vissen en kleine zoogdieren.

Veeneiken

Ooit lag op de plek van het huidige Diemerbos, lang voordat het een polder werd, een prehistorisch moerasbos met eiken. Bij de aanleg van het bos zijn meerdere fossiele veeneiken van 3.000 jaar oud gevonden. Je komt ze nog her en der tegen langs de paden of in het water.

Bosontwikkeling

Het Diemerbos wordt ouder en dat zie je onder andere terug in de diversiteit aan vogels en zoogdieren. Zo broedt in het Diemerbos de grote bonte specht, de appelvink, de bosuil en zelfs de wielewaal. Van de zoogdieren is het voorkomen van de boommarter en vleermuizen een teken dat het bos ouder wordt. Overdag houden boommarters zich schuil in holen, oude nesten of holle bomen. Dit soort schuilplekken vind je vooral in een bos met oudere bomen.

Diemerscheg

Het Diemerbos ligt middenin de Diemerscheg. Een groene long in stedelijk gebied die loopt van het Flevopark in Amsterdam-Oost richting het westen. Dit gebied is volop in ontwikkeling en ook jij kunt hieraan een bijdrage leveren. Kijk voor meer informatie op de website van Amsterdam.nl.

Uitbreiding

Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van het Diemerbos. Provincie Noord-Holland richt de percelen aangrenzend aan het Diemerbos in. Daarna zal Staatsbosbeheer de percelen beheren.