Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Gaasp en Diem

Het Diemerbos ligt vlak naast de stad, maar toch heb je het idee dat je helemaal weg bent. Met een bos om te spelen, te luieren en te fietsen.

Diemerbos: jong bos met lange geschiedenis

Het Diemerbos ligt middenin de Diemerscheg. Een groene long in stedelijk gebied die loopt van het Flevopark in Amsterdam-Oost richting het westen. Vroeger lag op deze plek een polder met een open karakter: de Gemeenschapspolder, die tot stand kwam tijdens de ontginning in de late 11de en 12de eeuw. De Gaaspermolen en ook de Stammermolen, die nu nog bestaan, zorgden samen voor het droogmalen van de polder.

Begin jaren ’90 werd het Diemerbos aangelegd met behoud van de oorspronkelijke verkavelingsstructuur. Het westelijk deel is nu een recreatief stadsbos. Ten oosten van de A9 vind je nog een restant van het open veenweidelandschap.

In het deel van het Diemerbos dat aan Amsterdam-Zuidoost grenst, vind je picknickplekken, een grote ligweide, (verharde) wandelpaden en een speelbos. Aan de andere kant van de A9 mag de natuur meer haar gang gaan. Daar is moerasbos, nat grasland, plassen en rietland. Loop ook eens het laarzenpad en ervaar wat moeras is.