Buitenplaats Elswout

Werk in uitvoering

Elswout is een Rijksmonument en wordt beheerd door Staatsbosbeheer binnen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De historie is nog overal zichtbaar in het landschap en gebouwen op de buitenplaats hebben of krijgen een nieuwe functie, zodat deze niet verloren gaan.

Rijksmonument en culturele buitenplaats

Elswout is een plek voor genieten, reflectie, natuur, kunst en cultuur en een plek waar een breed publiek welkom is. De buitenplaats blijft dicht bij haar kernwaarden zoals cultuurhistorie, natuur, landschappelijke variëteit en kwaliteit, openbaarheid en rust. Deze buitenplaats biedt daarmee een hoogwaardige werkplek voor de ondernemende regio, voor culturele projecten en bijhorende beleving en zingeving op niveau die bijdraagt een gezond woon- en leefklimaat voor de regio. Kortom; een gastvrije culturele buitenplaats vol beleving en natuur. Meer informatie: Impuls buitenplaats Elswout