Recreatieschappen Zuid-Holland

Staatsbosbeheer beheert een aantal natuur- en recreatiegebieden in opdracht van recreatieschappen in Zuid-Holland.

Natuur en recreatie in de Randstad

Staatsbosbeheer beheert natuur- en recreatiegebieden voor een aantal recreatieschappen in Zuid-Holland. Daarnaast ontwikkelen, begeleiden en realiseren we projecten die ervoor zorgen dat deze gebieden nóg aantrekkelijker worden om naar buiten te gaan.

Groenalliantie Midden-Holland

Bestuur
Op GroenalliantieMiddenHolland.nl vindt u informatie over en van het bestuur van Groenalliantie.

Naar buiten
Op Staatsbosbeheer.nl staat informatie over het Loetbos en Krimpenerhout in de Krimpenerwaard. En over de gebieden rond de Reeuwijkse Plassen: 't Weegje, Twaalfmorgen, Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, Gouwebos, Elfhoeven en Oostpolder.

Projecten
Op KwaliteitsimpulsGroenalliantie.nl leest u het laatste nieuws over de werkzaamheden in deze gebieden met als doel ze nog aantrekkelijker te maken.

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Bestuur
Op NatuurenRecreatieschapIJsselmonde.nl vindt u informatie over en van het bestuur van dit schap, en over de projecten voor beheer en ontwikkeling van het gebied.

Naar buiten
Op Staatsbosbeheer.nl/IJsselmonde staat informatie over Waal en Devel, Oude Maas West, Zuidelijk Randpark, Oude Maas Oost en Oost-IJsselmonde.

Recreatieschap Rottemeren

Bestuur
Op RecreatieschapRottemeren.nl vindt u informatie over en van het bestuur van het recreatieschap, en over de projecten voor beheer en ontwikkeling van het gebied.

Naar buiten
Informatie over Hoge Bergse Bos, Lage Bergse Bos, Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles, Nessebos, Zevenhuizerplas, Eendragtspolder en Zevenhuizer Zoom is te vinden op Staatsbosbeheer.nl/rottemeren. Kijk voor informatie over recreatieondernemers en evenementen in de Rottemeren op Ookditisderotte.nl.

Recreatieschap Voorne-Putten

Bestuur
Op RecreatieschapVoornePutten.nl vindt u informatie over en van het bestuur van het recreatieschap, en over de projecten voor beheer en ontwikkeling van het gebied.

Naar buiten
Informatie over Bernisse, Brielse Meer, De Uitwaayer, Oostvoornse Meer en Slikken van Voorne staat op Staatsbosbeheer.nl/voorneputten.

Groengebieden Midden-Delfland

Per 1 januari 2019 is het Recreatieschap Midden-Delfland opgeheven. Het recreatieschap verkeert nog in een liquidatiefase voor de afhandeling van de laatste formaliteiten zoals het vaststellen van de jaarrekening. Beheer- en onderhoudstaken van het recreatieschap zijn overgenomen door Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG).

Recreatie- en gebiedsinformatie is te vinden bij Midden-Delfland.

Omgevingsfonds
Ook de subsidieregeling Omgevingsfonds Midden-Delfland is beëindigd: er worden geen nieuwe subsidies Omgevingsfonds meer verleend. Afwikkeling van lopende subsidieverzoeken worden i.o.v. CBG uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Kijk voor meer informatie hierover op Staatsbosbeheer.nl/omgevingsfonds