Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Verantwoording

We vinden het belangrijk te laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Open en eerlijk en altijd toegankelijk voor verbeterpunten en andere zienswijzen. Daarom laten we graag zien aan wie en op welke wijze we verantwoording afleggen. Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de overheid 267.000 hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor 17 miljoen Nederlanders. Een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren.

Aan de overheid

Over doelstellingen en budget legt Staatsbosbeheer verantwoording af aan het Ministerie van Economische Zaken. Jaarlijks maken we met het ministerie afspraken hierover. De Minister van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor Staatsbosbeheer.

Aan het publiek

Als publieke organisatie gericht op het maatschappelijk belang zijn de volgende kwaliteitsaspecten van belang voor Staatsbosbeheer:

  • kwaliteit: we maken onze klanten duidelijk welke service ze van ons mogen verwachten;
  • prijs/prestatie: we leveren afgesproken diensten voor een afgesproken som;
  • responsief handelen en participatie: we zijn gevoelig voor ontwikkelingen in de samenleving;
  • transparantie: we geven de buitenwereld inzicht in onze organisatie, niet alleen via het publieksverslag, maar ook via onze websites, social media en het kwartaalmagazine naarbuiten.

Jaarverslag

Het jaarverslag van Staatsbosbeheer vormt de wettelijk verplichte publieke verantwoording. Het voldoet aan wettelijke eisen en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een accountant. Download jaarverslag 2016 (pdf, A4, 82 pag).

In het Publieksverslag 2016 laten we zien op welke werkvelden Staatsbosbeheer het afgelopen jaar actief was. Voorbeelden uit het hele land geven hier inkleuring aan. Download brochure Publieksverslag 2016 (pdf, A4+, 8pag.) of bekijk het beeldverslag Samen sterk met voorbeelden van bijzondere samenwerkingen.

Governance Staatsbosbeheer

De voorschriften over goed bestuur en toezicht voor Staatsbosbeheer worden gevormd door de volgende documenten:

In deze documenten staat informatie over de positionering van Staatsbosbeheer, de verhouding tussen bestuurder en Raad van Toezicht, het waarborgen van samenhang en transparantie in bestuur en toezicht van Staatsbosbeheer, bewaken en toepassen van ethisch geïnspireerde waarden en integriteit en maatschappelijk participatie en verantwoording.  

ANBI

Staatsbosbeheer is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Externe audits

De kwaliteit van de natuurgebieden staat voorop bij Staatsbosbeheer. Om de kwaliteit te bewaken worden interne en externe audits uitgevoerd. Bij een externe audit kijken deskundigen van buiten de organisatie naar de juistheid, betrouwbaarheid en objectiviteit van de interne beoordelingen.

FSC®-keurmerk

Staatsbosbeheer is FSC®-gecertificeerd. Dat betekent dat onze bossen goed en verantwoord worden beheerd en voldoen aan de strenge normen van het Forestry Stewardship Council. Het hout uit onze bossen mag dan ook het FSC®-keurmerk dragen. Zie ook: website FSC.nl

Klachten

Wij werken bij Staatsbosbeheer voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening en producten. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Staatsbosbeheer heeft een klachtenprocedure om ervoor te zorgen dat uw klacht op zorgvuldige wijze wordt behandeld.

Integriteit

In de Gedragscode Integriteit (PDF) is vastgelegd hoe Staatsbosbeheer denkt over integriteit. Deze code ondersteunt medewerkers om op een verantwoorde manier te werken uit naam van Staatsbosbeheer. Zoals bij elke organisatie kunnen zich binnen Staatsbosbeheer onregelmatigheden voordoen, zoals diefstal, fraude of corruptie, waar eigen werknemers bij zijn betrokken en waardoor de organisatie wordt benadeeld. De klokkenluidersregeling (PDF) geeft aan hoe te handelen wanneer er kwesties worden geconstateerd waarbij de integriteit in het geding is, of wanneer er vermoedens zijn dat de integriteit geschonden is.

jaarverslag 2016
Download Jaarverslag 2016
Society of Play
Bekijk

8 voorbeelden van bijzondere samenwerkingen in het

Beeldverslag 2016

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten