Contact

Woo

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid ten aanzien van bestuurlijke aangelegenheden. Dit recht volgt uit de Wet open overheid (Woo). Indien u informatie van Staatsbosbeheer wilt ontvangen, kunt u een Woo-verzoek indienen.

Wet open overheid (Woo)

Staatsbosbeheer deelt op allerlei manieren informatie over het beleid van de organisatie en de uitvoering daarvan. Dat doen we o.a. via Staatsbosbeheer.nlboswachtersblogs, e.d. Als u toch nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Als u meer informatie wilt, kunt u een verzoek indienen op basis van de Wet open overheid (Woo). De informatie die u wilt ontvangen moet wel ergens vastgelegd zijn. De Woo is daarom niet geschikt voor het beantwoorden van vragen. Als u een vraag heeft, kunt u die per e-mail stellen.

Hoe dient u een Woo-verzoek bij Staatsbosbeheer in?

Als u weet welke informatie u zoekt en wilt dat deze informatie openbaar wordt, dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Dat kan op twee manieren:

  • Schriftelijk: richt uw Woo-verzoek per brief aan Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort.
  • Digitaal: stuur uw Woo-verzoek per e-mail naar info@staatsbosbeheer.nl en vermeld in het onderwerp dat het gaat om een Woo-verzoek.

Een Woo-verzoek kan niet op een andere manier worden ingediend. Verzoeken die via een andere manier Staatsbosbeheer bereiken worden niet in behandeling genomen. Dit is om ervoor te zorgen dat uw verzoek niet bij een medewerker in de mailbox belandt en over het hoofd wordt gezien.

Waar moet uw Woo-verzoek aan voldoen?

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Specificeer uw verzoek in onderwerp, tijd, gebied etc. Geef ook aan wat voor soort documenten u zoekt.
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan dus gaan om documenten, mails, geluidsbanden, foto's of video's.
  • Het gaat om informatie die in bezit is van Staatsbosbeheer. Als u twijfelt of Staatsbosbeheer de informatie heeft die u zoekt dan kunt u voordat u een verzoek indient contact opnemen met de contactpersoon Woo. Deze is bereikbaar via info@staatsbosbeheer.nl te bereiken.
  • Als u namens een organisatie een verzoek indient, wilt u dan de documenten meesturen waaruit blijkt dat u bevoegd bent? Denk hierbij aan een recente machtiging, de statuten en een afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Wat gebeurt er met uw Woo-verzoek?

Staatsbosbeheer neemt uw Woo-verzoek in behandeling en u ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin informatie over de verdere procedure. De wettelijke termijn voor de afhandeling van Woo-verzoeken is in beginsel vier weken. In sommige gevallen kan Staatsbosbeheer deze termijn echter verlengen. Als u een erg ingewikkeld of groot verzoek indient kan het zijn dat we contact met u opnemen om uw verzoek te verduidelijken en/of een afwijkende behandeltermijn met u af te spreken.

Als Staatsbosbeheer de door u gevraagde informatie openbaar maakt dan is die ook toegankelijk voor anderen, bijvoorbeeld via onze website.

Voor bestuursorganen

Heeft u als bestuursorgaan een Woo-verzoek in behandeling en wilt u Staatsbosbeheer om een zienswijze vragen, dan kan dit op twee manieren:

  • Schriftelijk: richt uw zienswijzeverzoek per brief aan Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort.
  • Digitaal: stuur uw zienswijzeverzoek per e-mail naar woo@staatsbosbeheer.nl en vermeld in het onderwerp dat het gaat om een zienswijzeverzoek.

Meer informatie