Contact

Klachtenprocedure

Wij werken bij Staatsbosbeheer voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening en producten. Bent u toch ergens ontevreden over? Dan kunt u een klacht in te dienen. We hebben een klachtenprocedure om ervoor te zorgen dat uw klacht op zorgvuldige wijze wordt behandeld.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over:

 • Een handeling of gedraging van Staatsbosbeheer of een medewerker van Staatsbosbeheer (overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht);
 • De uitvoering van de taken van Staatsbosbeheer;
 • Beleid en beheer van Staatsbosbeheer;
 • Een product of dienst van Staatsbosbeheer.

Welke gegevens hebben wij nodig?

We hebben de volgende gegevens van u nodig om uw klacht in behandeling te nemen:

 • Uw naam en adres;
 • Waarover u een klacht indient;
 • Wanneer de klacht is ontstaan (datum);
 • Waar de klacht is ontstaan (plaats, gebied, o.i.d.);
 • Eventuele toelichting of bijlagen (brieven, e-mails, e.d.)
 • Ondertekening.

Hoe dient u een klacht in?

U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 1. Per e-mail: via contact@staatsbosbeheer.nl.
 2. Schriftelijk: stuur uw brief naar Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Wij registreren uw klacht en u ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin informatie over de verdere behandeling. De wettelijke termijn voor de afhandeling van klachten is 6 weken.