Contact

Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Grote grazers

In de Oostvaardersplassen leven konikpaarden, edelherten en heckrunderen in het wild. Hun voorouders zijn door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) geïntroduceerd. De dieren in de Oostvaardersplassen zijn in vrijheid geboren. Kalveren en veulens worden zonder hulp van mensen geboren en groeien op aan de zijde van hun moeder. Het is een mooi gezicht om de kuddes in beweging te zien. Of te zien hoe hengsten met elkaar strijden, en burlende edelherten zich in de bronsttijd verzamelen op de vlaktes.

Invloed van seizoenen

Het ritme van de seizoenen en de natuurlijke kringloop bepalen het leven van alle dieren in de Oostvaardersplassen, dus ook van de grote grazers. In het voorjaar worden de meeste kalveren en veulens geboren. De zomer gebruiken de dieren om hun vetvoorraad op te bouwen voor de winter. In de herfst paren de dieren voor een nieuwe generatie. De winter is een tijd van energie sparen en overleven.

Tellingen

De grote hoefdieren worden tweemaal per jaar geteld: eenmaal in het voorjaar (vanaf de grond) en eenmaal in het najaar, zowel vanaf de grond als vanuit een helikopter. Het aantal dieren in het voorjaar (vóór het moment dat de kalveren en veulens zijn geboren) is lager dan in het najaar. De meistand wordt gezien als de stand dat de ecologische draagkracht van het gebied aangeeft. Recente cijfers over aantallen dieren in de Oostvaardersplassen zijn te vinden in de Jaarrapportages monitoring. Zie Links en downloads.

Boswachter Hans-Erik Kuypers
Vragen over dit onderwerp? Hans-Erik Kuypers