Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Coronamaatregelen: Houd afstand, vermijd drukke plekken en momenten en volg aanwijzingen van boswachters. Tips en richtlijnen

Contact

Westerwolde

In Westerwolde kun je eindeloos fietsen en wandelen door een intiem landschap van bossen, vennetjes en beken.

Over Westerwolde

De natuurgebieden in Westerwolde lijken willekeurig te zijn uitgestrooid. Hier een bosje, daar een stuk heide of een ven. Kleinschaliger kun je het niet bedenken.

Ontstaan van het landschap

Het landschap van Westerwolde is intiem. Akkers, hooilanden, houtwallen en plukken bos wisselen elkaar af. Boerderijen en buurtschappen ademen de sfeer van vroeger. Dwars door Westerwolde kronkelt de Ruiten Aa. In de vroege zomer zien de beekoevers paars van kattenstaart en wilgenroosje.

In het gehucht Ter Borg heeft de tijd eeuwen stilgestaan. Er staan vier boerderijen en een 17de-eeuwse schaapskooi. Rondom liggen kleine akkers en houtwallen. Sommige eiken zijn wel 200 jaar oud. En zo dik dat je ze niet kunt omarmen.

Wandelen langs de Ruiten Aa

Het mooiste wandelgebied vind je rond het buurtschap Ter Wupping. Daar liggen bolle akkers, hooilanden en houtwallen. De velden golven. Dat komt omdat ze op oude stuifduinen liggen. Eeuwen geleden werden ze opgeworpen door de beek de Ruiten Aa. Deze meanderende beek is de ruggengraat van Westerwolde. Wandelend of fietsend door het gebied steek je de beek regelmatig over. In de lente kleuren de dotterbloemen het beekdal geel.  

Ter Apel

De bossen in Ter Apel behoren tot de oudste bossen van de provincie Groningen. Ze werden al rond het jaar 800 aangeplant. Het bos is toegankelijk voor honden, mits ze aangelijnd zijn.
De bossen rond klooster Ter Apel zijn redelijk goed toegankelijk voor mindervaliden.

Westeresch

In 200 jaar is de akkerbouw op de Westeresch flink veranderd. Op de kaart van 1832 tellen we hier 140 akkers. In 2017 waren er nog maar 8 grootschalige akkers over, maar in 2018 is de historische indeling deels hersteld door de es te verdelen in 40 kleinere akkers, allemaal in stroken. Hier werken 6 pachters, provincie Groningen, Werkgroep Grauwe Kiekendief, Rijksuniversiteit Groningen en Staatsbosbeheer samen aan het stimuleren en faciliteren van meer natuurinclusieve landbouw. Dat is een duurzame vorm van landbouw, die meer biodiversiteit combineert met een rendabele bedrijfsvoering. Het levert naast meer biodiversiteit een mooi cultuurhistorisch divers landschap op.

Herstel beekdal Ruiten Aa

De Ruiten Aa is een voormalige veenbeek. Door veenontginning en ruilverkaveling is van het oorspronkelijke beekdal weinig over. Binnenkort mag de Ruiten Aa weer meanderen en worden de oevers natuurvriendelijker. Het herstel van de beek draagt bij aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in Westerwolde. Het herstel is in 2020 afgerond.

Landschapsbiografie

11 juli 2018 is de officiële aftrap gegeven voor de landschapsbiografie Westerwolde. Voor een periode van 2 jaar wordt er door professionals en vrijwilligers gewerkt aan deze landschapsbiografie waarin het verleden, het heden en de toekomst van dit gevarieerde landschap wordt beschreven. Dit wordt de eerste landschapsbiografie van een gemeente in de provincie Groningen

Cittaslow

Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. De gemeente Westerwolde mag zich sinds juni 2014 Cittaslow noemen. De prachtige natuur van Westerwolde speelt hierin een belangrijke rol.