Voorne-Putten

Kreken met rietkragen en uitgestrekte akkers wisselen elkaar af. In Voorne-Putten vind je volop vogels en mooie bloeiers.

Vogelparadijs Voorne-Putten

Voorne-Putten is een van de Zuid Hollandse eilanden en wordt in tweeën gedeeld door een oude rivierarm, de Bernisse. Het eiland met duinlandschap, watergebieden, uitgestrekte akkers en lange dijken is een paradijs voor water- en weidevogels. 

Kievit, grutto, tureluur en scholekster kunnen goed uit de voeten in de natte polder. IJsvogels, aalscholvers, brilduikers en blauwborsten zitten op de Beerenplaat, op het uiterste puntje van Putten, waar nog eb en vloed is. In de verruigde rietlanden van dit getijdengebied vind je ook een specifieke plantenwereld met bloeiers als spindotter, bittere veldkers en zomerklokje. De kreken Wellevliet en Vierambachtenboezem bestaan uit open water met brede rietkragen en werken als magneten voor futen, wilde eenden, rietzangers en roerdompen.

Bij Hellevoetsluis en Spijkenisse beheert Staatsbosbeheer drie bosgebieden: Ravensehout, Kooisteebos en Mallenbos.

boswachter Jasper Louman
Boswachter van dit gebied
Jasper Louman
j.louman@staatsbosbeheer.nl
06-50009154

Wat zegt de boswachter?

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten