Uit in de natuur

Kasteel Groeneveld

Al eeuwenlang komen mensen naar deze buitenplaats in Baarn om te genieten van het goede leven: rust en ruimte, natuur en cultuur, ontmoetingen en lekker eten.

Historie

Kasteel Groeneveld te Baarn is een 18e-eeuwse buitenplaats en één van de mooiste voorbeelden van een buitenhuis uit die tijd. Sinds de 17e eeuw kwamen regenten en kooplieden van de stad naar hun buitenplaatsen om daar te genieten van het goede leven: rust, ruimte, frisse licht, natuur, cultuur, lekker eten, ontmoetingen en goede gesprekken.

Kasteel

Het huis is gebouwd rond 1710 en geldt als één van de mooiste voorbeelden van een landhuis uit de stijlperiode van de Rococo. Kasteel Groeneveld ontstond in de traditie van de 17de en 18de eeuwse landgoederen die bestemd waren als zomerhuis voor rijke stedelingen, voornamelijk Amsterdammers. Groeneveld is vermoedelijk gebouwd op de fundamenten van een boerenhofstede. Aanvankelijk bestond het huis alleen uit het middengedeelte van het hoofdgebouw en de twee bijgebouwen: koetshuis en oranjerie. De zijvleugels dateren uit omstreeks 1760.

Tot 1940 was Kasteel Groeneveld particulier bezit. Huis en landgoed veranderden vaak van eigenaar. Sommigen voerden ingrijpende veranderingen aan het huis of aan de tuin door. In de na-oorlogse periode was Kasteel Groeneveld een vrijplaats was voor Amsterdamse schrijvers en kunstenaars. Tijdens de laatste verbouwing (2012) is de oorspronkelijke keuken in het souterrain in ere hersteld. De rijke geschiedenis komt tot leven op de bel-etage door onder andere de originele behangselschilderingen en het prachtig stucwerk van Van Logteren uit de 18e eeuw.

Landgoed

De eigenaren in de 17e en 18e eeuw maakten graag een groots gebaar in de lengterichting van hun landgoed. De parktuin werd aangelegd in de strenge Hollandse Barokke stijl, afgeleid van de Franse Stijl met geometrische vormen. Eind 18e en begin 19e eeuw is het park omgevormd naar de Engelse landschapsstijl. Dat is te zien aan de waterpartijen, beken, slingerende paden, heuvels, boompartijen en solitaire bomen. Tussen 1976 tot 1981 is het park ingrijpend gerestaureerd. Landschaparchitect Michael van Gessel heeft de essenties van de Franse en de Engelse stijl in elkaar geschoven.

IJskelder

De ijskelder dateert uit de 19e eeuw. 's Winters werden grote blokken ijs uit de waterpartijen gehaald. Dat bleef wel tot 2 jaar goed. Hier werd in de zomer fruit, groente, vlees en wijn gekoeld. En het ijs werd gebruikt om vlees en vis koel te houden in de keuken. Ook de dokter mocht het ijs gebruikten: mensen die ontstekingen hadden, konden met een recept ijs halen bij de beheerder van het kasteel. Hier werd de ontsteking mee gekoeld. De dokter zelf gebruikte het ijs bij amputaties die hij moest uitvoeren. Door de stomp te koelen, bloedde de wond minder heftig.
Tegenwoordig woont de grootoorvleermuis in de kelder.