Zakendoen met Staatsbosbeheer

Inkoop en aanbesteding

Een product of dienst leveren aan Staatsbosbeheer? Daar heeft Staatsbosbeheer spelregels voor. Lees hier hoe het werkt.

Inkoopbeleid

U heeft een product waarvan u denkt dat dit interessant is voor Staatsbosbeheer. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld de levering van een duurzaam of ‘groen’ kerstgeschenk voor alle medewerkers. Of duurzame bankjes voor in de gebieden van Staatsbosbeheer. Of u wilt met uw onderneming een bepaalde dienst uitvoeren voor Staatsbosbeheer. Denk aan onderhoudswerkzaamheden aan een fort of ander object. Misschien heeft u bepaalde adviezen voor Staatsbosbeheer op het gebied van communicatie of ICT. Staatsbosbeheer staat graag open voor nieuwe leveranciers en nieuwe producten/diensten. Zij werkt echter met een aanbestedingensysteem.

Aanbestedingen

Staatsbosbeheer is een aanbestedende dienst. Dit betekent dat wanneer Staatsbosbeheer behoefte heeft aan een product of dienst, zij dit kenbaar maakt op www.tenderned.nl. TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Alle overheden publiceren via het aankondigingenplatform van TenderNed hun nationale en Europese aanbestedingen. Hier vinden ondernemingen dus alle aanbestedingen van Staatsbosbeheer. 

Samenwerken met Staatsbosbeheer

Ziet u kansen voor onze gebieden of gebouwen of heeft u een specifiek idee voor samenwerking met ons? Kijk dan eerst eens op Ondernemer gezocht. Er zijn concrete plannen waar wij een ondernemer voor zoeken.

Overeenkomsten

Gaan wij een overeenkomst met elkaar aan, dan is het goed om te weten dat de algemene voorwaarden van de Rijksoverheid van toepassing zijn. Dit staat aangegeven op de opdrachtformulieren en opdrachtbrieven en in de overeenkomsten.