Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Oostvaardersplassen

Vogelparadijs van internationale betekenis

Vogels

Vogels staan in het Oostvaardersplassengebied op de eerste plaats. Het gebied staat niet voor niets bekend als vogelparadijs. Talrijk zijn de roofvogels, bijzondere soorten eenden, steltlopers en rietbewoners, waaronder het zeldzame baardmannetje en de roerdomp. Er is een omvangrijke aalscholverkolonie. Voor de lepelaar en de grote en kleine zilverreiger is het een belangrijk broedgebied. De terugkeer van de zeearend als broedvogel in Nederland (sinds 2006) is een opsteker van formaat. Ook bijzonder is dat in 2010 de raaf weer is gaan broeden in de Oostvaardersplassen.

Grauwe gans

De komst van tienduizenden grauwe ganzen heeft de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen ingezet. De dieren kwamen direct na de inpoldering af op het rietmoeras, omdat ze hier in alle rust ruien. Tegelijkertijd graasden zij het riet af, waardoor het moeras niet volledig dichtgroeide. Dankzij de ganzen is de Oostvaardersplassen een afwisselend gebied dat ruimte biedt aan allerlei andere planten en dieren.

Doortrekkers en wintergasten

De Oostvaardersplassen is van groot (inter)nationaal belang voor vogels op doortrek. Tienduizenden zilverplevieren, goudplevieren, spreeuwen, kieviten en allerlei soorten steltlopers doen het gebied aan op hun jaarlijks trek tussen hun broedgebied en hun overwinteringsgebied. Ook overwinteren er in de Oostvaardersplassen elk jaar vele duizenden brandganzen en kolganzen. Voor ruiende grauwe ganzen is het een van de belangrijkste gebieden in Noordwest-Europa.

Vogeltellingen

Op gezette tijden vinden vogeltellingen plaats om na te gaan welke vogels in het gebied leven en hoe de vogelstand zich ontwikkelt. Kijk bij Links en downloads voor alle rapporten.