Gaasp en Diem

Vlak naast de stad, maar toch heb je het idee dat je helemaal weg bent. Met een bos om te spelen, te luieren en te wandelen.

Over Gaasp en Diem

Het Diemerbos vormt samen met de Bijlmerweide, het PEN-bos en de Gaasperplas een lint van natuurgebieden aan de zuidoostkant van Amsterdam. Ook zijn er verbindingen met natuurgebieden aan de oevers van het IJmeer, het Diemerpark en de Diemer Vijfhoek. Het bos bestaat uit twee delen met elk een eigen karakter.

Recreatie

Het grootste deel van het Diemerbos ligt ten westen van de A9 en grenst aan Diemen en Amsterdam-Zuidoost. Dit deel is het meest ingericht voor recreatie. Je vindt er bijvoorbeeld picknickplekken, bankjes, waterpartijen, een speelbos voor kinderen en een grote ligweide. De verharde wandelpaden zijn geschikt voor rolstoelen, rollators en wandelwagens.

Vrije natuur

In het bos aan de andere kant van de A9 mag de natuur meer haar eigen gang gaan. Het Diemerbos loopt hier door tot het Amsterdam-Rijnkanaal. De natuur is hier waterrijk, met moerasbos, nat grasland, ruigtes, plassen en rietland. Je kunt er bijzondere soorten planten en dieren zien. Of het laarzenpad lopen en ervaren wat moeras is. Ook hier zijn ligweides om te luieren, een boekje te lezen of te spelen.

Aanleg nieuwe fietspaden in het Diemerbos

In 2015 en 2016 wordt in het Diemerbos gewerkt aan nieuwe fietspaden. Zo wordt er aan de oostzijde een nieuw fietspad aangelegd en wordt aan de westzijde een bestaand werkpad omgevormd tot fietspad. Over de A1, bij het knooppunt Diemen, legt de gemeente Amsterdam een nieuw fietspad aan om IJburg met het Diemerbos te verbinden. In 2016 is de nieuwe onderdoorgang onder de A9 en het fietspad naar IJburg klaar. De aansluitende fietspaden zijn al in de loop van 2015 gereed. Dit is nodig om in aanmerking te komen voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook de provincie Noord-Holland heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de aanleg van de fietspaden. Kijk voor meer projectinformatie op de website van Rijkswaterstaat of bekijk de veelgestelde vragen over de werkzaamheden.

Boswachter Marieke Schatteleijn
Boswachter van dit gebied
Marieke Schatteleijn
kennemerland@staatsbosbeheer.nl
023-5240360

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten