Vastgoed

Hendrikshoeve in Loetbos

Groenalliantie Midden-Holland zoekt recreatie-ondernemers voor de Hendrikshoeve in het Loetbos bij Lekkerkerk. Bent u de vernieuwer die hier kansen ziet voor een creatief concept met bijvoorbeeld kleinschalige horeca en verblijfsrecreatie, maatschappelijke functies en natuuractiviteiten?

Ondernemers gezocht

Groenalliantie wil zich met haar recreatiegebied het Loetbos profileren als lokale en regionale aanbieder van recreatie. De thema’s waarmee het gebied zich wil onderscheiden zijn extensieve recreatie, rust, natuurbeleving, kinderen en gezondheid. Het recreatiegebied is veelzijdig en kan nóg aantrekkelijker worden voor een divers publiek. Daarom zoekt Groenalliantie één of meer creatieve recreatieondernemers voor de Hendrikshoeve in het Loetbos. Die plek vraagt om een onderscheidende en een meerzijdig recreatief concept: een mix van recreatie, natuur en een programma voor alle seizoenen. Wij denken aan kleinschalige horeca en verblijfsrecreatie, maatschappelijke functies (zoals zorgaspect) en natuuractiviteiten. Bent u de vernieuwer die hier kansen ziet?

Het Loetbos is veelzijdig en kan nóg aantrekkelijker worden voor een divers publiek.

Over de locatie

Het Loetbos is een langgerekt recreatiegebied in de Krimpenerwaard langs het riviertje de Loet en de provinciale weg N210. Het ligt tussen Krimpen aan den IJssel en Bergambacht en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het bos wordt afgewisseld met open gras-en moerasvelden en vele watergangen en bruggetjes.

Midden in het Loetbos ligt de Hendrikshoeve, een in de jaren zestig gebouwde stal- en wagenschuur, destijds onderdeel van de Hoeve van de heer Hendrik. De hoeve wordt nu door Staatsbosbeheer gebruikt als werkschuur. Het pand is technisch gezien in slechte staat en niet duurzaam en toekomstbestendig. De recreatieve mogelijkheden worden onvoldoende benut. Desondanks is de Hendrikshoeve een begrip in Krimpenerwaard.

De Hendrikshoeve is een aantrekkelijke locatie voor de recreant door de ligging bij het kanoroutenetwerk en de mountainbikeroute. De hoeve is wandelend bereikbaar via de hoofdparkeerplaats en per fiets via de weg de Loet. Op de kleine parkeerplaats zijn minder valide parkeerplekken en voorzieningen om de fiets te stallen. In het Loetbos zijn verder een speelobject in de vorm van een mol, een speelbos, meerdere parkeerplaatsen, een Toeristisch Overstap Punt, een overdekte picknickplek Hoedje van het Loetje, een toiletgebouw, kanocentrum Loetbos en in de toekomst een uitkijktoren. De accommodatie en locatie hebben de potentie om zich verder te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig gebouw en omgeving.

De Hendrikshoeve in het Loetbos

Informatiebijeenkomst

De eerste stap om te komen tot een succesvolle aanbesteding is het presenteren van de eisen en wensen waar de inschrijvers aan moeten voldoen. Om deze goed te laten aansluiten bij de mogelijkheden van de potentiële ondernemers organiseert Groenalliantie een informatiebijeenkomst om het concept van het Programma van Eisen te bespreken, vragen te beantwoorden en suggesties op te halen om te komen tot een scherpe en heldere uitvraag in de aanbesteding.

Aanmelden
Groenalliantie nodigt geïnteresseerden uit om zich aan te melden voor de informatiebijeenkomst op maandag 26 februari 2024 om 15.00 uur in de Hendrikshoeve, Loet 4 in Lekkerkerk. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar informatiebijeenkomstgroenalliantie@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van uw naam en/of organisatie met daarbij het aantal personen. De Nadere informatie ontvangt u met een bevestiging via de e-mail.

Vragen?
Heeft u vooraf al vragen dan kunt u deze met uw inschrijving meesturen. Let wel, vanwege de verplichting tot openbaarheid van de aanbesteding worden alle vragen plenair geanonimiseerd en beantwoord tijdens de bijeenkomst. Na afloop van de marktconsultatie wordt de presentatie en een verslag van de vragen en antwoorden met de deelnemers aan de marktconsultatie gedeeld.

Van marktconsultatie naar aanbesteding
De resultaten van de marktconsultatie worden besproken in het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland. Tijdens deze bestuursvergadering wordt besloten of en onder welke voorwaarden Groenalliantie de aanbesteding voor een nieuwe bestemming kan starten. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich na publicatie van de aanbesteding inschrijven door een plan van aanpak in te dienen. De planning is om rond de zomer van 2024 de aanbesteding te openen.