Werk in uitvoering

Heide terug op Zuidveld

  • 19 oktober 2023

Rond Zuidveld plaggen we een halve hectare grond. Op de ‘nieuwe’ grond die hierdoor tevoorschijn komt, groeit heide beter. De grond is na het plaggen minder voedselrijk en daar houdt heide van.

Struikheide

Locatie

Zuidveld, Westerwolde (GR).

Looptijd

Eind 2023 - begin 2024. Het uitvoeren van deze werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden en zijn daarom niet precies te plannen.

Heide onder druk

Gebieden waar heide groeit en bloeit, staan onder druk door verzuring. Dat kan komen door maaien maar ook door de neerslag van stikstof. Hoe dan ook, verzuring maakt de bodem te voedselrijk. Gras, maar ook braam bijvoorbeeld doet het op deze voedselrijke bodem goed en neemt de heide langzaam ‘over’. En het duurt misschien even maar heidegebieden verdwijnen daardoor, en daarmee ook de insecten en reptielen die er leven. Met deze werkzaamheden en ingrepen keren we dit proces en zetten we in op een rijkere en meer gevarieerde natuur. Zo blijft er ruimte voor onder meer de levendbarende hagendis, een zeldzaam en beschermde reptielsoort die hier leeft.

Plaggen

We plaggen een halve hectare heidegrond. Op die halve hectare halen we ongeveer 8 centimeter van de bodemlaag af. De heidezaden die dieper in de bodem bewaard zijn gebleven, komen na deze ingreep tot leven. In oktober 2023 startten we voorbereiding al. Zo bewerkten we de grond en haalden we boompjes weg die er spontaan zijn gaan groeien, zoals de vogelkers. Leuk om te weten: het plag ‘afval’ gooien we niet weg. Het is als compost een rijke voeding voor de oude Essen waar Staatsbosbeheer voor zorgt.

Samenwerking

We hopen de werkzaamheden in januari uit te kunnen voeren. Maar of dat lukt, is afhankelijk van het weer. Wanneer de grond te nat is, of het is winters weer, stellen we de werkzaamheden nog even uit. Het gebied blijft toegankelijk voor wandelaars. En ook honden zijn aangelijnd welkom.

Contact
Hein Kuiper Projectleider
Meer over dit onderwerp