Werk in uitvoering

Nieuw bodemleven Ter Borg

  • 19 oktober 2023

De afgelopen jaren is de heide steeds meer overwoekerd door bijvoorbeeld grassen en bramen. Dat komt door de verzuring van de bodem. Maar gebieden waar heide groeit zijn een rijkdom voor de natuur, de insecten en reptielen die er leven. Daarom helpen we de natuur, door de grassen en bramen terug te dringen. Zo verarmd de bodem en daar groeit heide goed op.

Ven in Ter Borg, Sellingen

Locatie

Ter Borg, Westerwolde (GR).

Looptijd

Tweede helft van oktober 2023.

Nieuw leven in de bodem

We gaan ook plaggen. Dat doen we op plekken waar nu helemaal geen heide meer staat, waar gras of bramen groeien. Bij plaggen schrapen we ongeveer 8 centimeter van de bodemlaag af. De bodem wordt daardoor minder voedselrijk en dat is goed voor de heide. Op de nieuwe -voedselarme- bodems kan de heide weer terug groeien. Door dit plaggen komen de heidezaden, die dieper in de bodem zitten, weer tot leven. Maar ook schapen die in het gebied grazen, zorgen ervoor dat de zaden van de heide door het gebied rondgedeeld wordt.

Voeding voor de akkers

Staatsbosbeheer beheert een aantal oude ‘Essen’. Deze akkers zijn in het verleden opgehoogd met plaggen. In de natuurherstelprojecten waar we heide afplaggen, brengen we dit ‘plagsel’ naar de Essen. Het materiaal van Ter Borg gebruiken we bijvoorbeeld in Breedwisch. Met de heidezaden in het maaisel zorgen we ervoor dat ook rond Breedwisch de heide weer rijkelijk kan bloeien.

Ruimte voor heide

Het werk wordt in de laatste weken van oktober uitgevoerd. Daarna ziet de grond er op een aantal plekken ‘kaal’ uit. Maar dat doen we zodat we in het voorjaar we de heide weer terug zien groeien.
 

Samenwerking

 Het project wordt uitgevoerd met subsidie van de provincie Groningen als onderdeel van het landelijk Programma Natuur. Dat is een programma waarmee provincies gecompenseerd worden voor de problemen die ontstaan door stikstof.

Contact
Hein Kuiper Projectleider
Meer over dit onderwerp