Werk in uitvoering

Boswerkzaamheden Zwolse Bos

Staatsbosbeheer voert boswerkzaamheden uit in het Zwolse Bos, waarbij er gewerkt wordt aan een toekomstbestendig bos met diverse boomsoorten. 

Door bomen te oogsten krijgen andere bomen de ruimte om te groeien.

Locatie

Zwolse Bos, Veluwe.

Looptijd

Februari - april 2024

Toekomstbestendig

Staatsbosbeheer zorgt met de boswerkzaamheden voor een toekomstbestendig en gevarieerd bos. In het Zwolse Bos wordt gedund, door bomen te oogsten om andere bomen de ruimte te bieden om te groeien. Daarnaast wordt er gestuurd op verschillende boomsoorten in het bos. Door een bos met verschillende boomsoorten, wordt het bos vitaler en verbetert de diversiteit aan diersoorten.
Van tevoren wordt er zorgvuldig beoordeeld in welke bosvakken het noodzakelijk is om een dunning uit te voeren. Het bos wordt beheerd als leefgebied van planten en dieren, als een plek waar men kunnen genieten en waar toekomstige generaties ook hout kunnen oogsten.

Flora en fauna

Voorafgaand én tijdens de dunning wordt er gekeken naar de flora en fauna. Hierbij wordt het bos geïnventariseerd op de dieren en planten die er leven. Voor de start van het werk is nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, nemen we maatregelen om deze te beschermen. Bij deze plekken wordt er voldoende ruimte vrijgehouden. Deze worden uitgezonderd van de houtoogst en voorzien van een markering door middel van lint.

Bestemming van het hout

De gezaagde bomen worden op aangewezen plekken gestapeld. Op deze zogenaamde rolstapels worden labels gehangen met QR-codes die verwijzen naar een website waar te lezen is waar het hout voor gebruikt gaat worden. De takken en toppen van bomen blijven achter in het bos. Deze bevatten veel mineralen die door afbraak weer opgenomen kunnen worden door andere bomen en planten via de bodem. 

Verloop werkzaamheden

Van februari tot half maart vindt een dunning plaats van zwaar hout. Onder deze houtsoort vallen bomen als douglasspar en lariks. Dit hout wordt uitgereden tot medio april uit het bos gereden.

De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden met een mobiele kraan met zager en harvester. Dat is een machine die gebruik mag maken van de daarvoor aangewezen paden. Hierdoor kunnen sommige paden tijdens en na de werkzaamheden minder goed begaanbaar zijn. Wanneer alle werkzaamheden afgerond zijn, dus na half april, worden de wegen en paden weer hersteld. 

Op de plekken waar we verjongingsgaten hebben gemaakt, worden nieuwe bomen geplant. Op de andere plekken was het doel van de dunning bomen die blijven staan extra ruimte te geven voor licht en voedingsstoffen.

Contact
boswachter Alex Plantinga
Alex Plantinga Boswachter
Meer over dit onderwerp