Werk in uitvoering

Heideherstel Veluwe

Op de Veluwe werkt Staatsbosbeheer tot 2025 op diverse plekken aan herstel van open heide. De maatregelen zijn onderdeel van herstel Natura 2000-gebieden. We zorgen voor het in stand houden en weerbaarder maken van het leefgebied voor dieren en planten die afhankelijk zijn van open en halfopen landschap

Locatie

Diverse terreinen Noord, Midden- en Zuid-Veluwe. Onder meer Noorderheide, 't Leesten, Stroesche Heide, Hoog Buurlose Heide, Kootwijkerzand, Rozendaalse Heide, Veluwe. In totaal gaat het om zo'n 1.100 ha.

Looptijd eerste deel

In de periode 2018-2022 zijn de heidegebieden vrijgemaakt van opslag van jonge bomen. Tot en met 2025 wordt er nazorg uitgevoerd om te voorkomen dat de stikstofopslag direct terugkomt.

Herstel open heide

Van nature verandert heide langzaam in bos en beginnen er jonge bomen te groeien. De stikstofdepositie versnelt dit proces. Dat geldt ook voor de vergrassing van de heide. Om de heide te behouden halen we de jonge bomen weg. Er blijven ook kleine en grote bomen op de heide staan voor vogelsoorten als de roodborsttapuit en de nachtzwaluw. Op sommige plekken maken we een open strook die heidegebieden met elkaar verbindt, of maken we een dichtgegroeide strook weer open. Dat is van levensbelang voor vlinders, libellen en de adder, omdat ze zo hun soortgenoten kunnen vinden voor paring. Her en der chopperen (een vorm van maaien) we de heide tegen de vergrassing en voor meer variatie in de heide. Zo behouden we de prachtige en voor de natuur belangrijke open heidevelden.

Natura 2000

Het open en halfopen landschap van heideterreinen is een belangrijke reden geweest voor de Natura 2000-status van de Veluwe als Europese topnatuur. We moeten goed voor de heide op de Veluwe zorgen en regelmatig ingrijpen. Zo beschermen we de leefgebieden van veel planten- en diersoorten die afhankelijk zijn van deze open en halfopen landschappen, zoals de zandhagedis, de heidelibel, de heidevlinder, de mierenleeuw en de boomleeuwerik.

Aannemers

Het verwijderen van opslag van jonge bomen gebeurt met hulp van een aannemers: De Groenmakers uit Doetinchem en Eikelboom uit Apeldoorn, beide PSO 30+ bedrijven. Dat betekent dat meer dan 30 procent van de werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Acht ploegen zijn in de winter aan het werk met verwijderen van jonge bomen van de heide. De bomen worden afgevoerd.

Samenwerking

Het heideherstel is in opdracht van en wordt betaald door provincie Gelderland en ministerie van LNV.

Contact
boswachter met verrekijker in avondzon
Gert-Jan Kommers Adviseur
Meer over dit onderwerp