Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Kamerik-Teylingens

Kamerik-Teylingens is een bijzonder schraalland, dat wordt bedreigd door verdroging en vermesting. Om de kwetsbare natuur te herstellen en kans te geven zich beter te ontwikkelen is het noodzakelijk om herstelwerkzaamheden uit te voeren.  

Locatie

Natuurgebied Kamerik-Teylingens ligt in Utrechtse Venen in de gemeente Woerden (Utrecht). 

Looptijd

2022-2024.

Schraalland

Kamerik-Teylingens is een schraalland van zo’n 1.500 meter lang en 25 meter breed waar bijzondere dieren en planten te vinden zijn, zoals zonnedauw, rietorchis, Spaanse ruiter en spotvogel. Dankzij een ruilverkaveling is een bufferzone van zo’n 8 hectare ten zuiden van het schraalland gerealiseerd. Daarnaast is dit gebied onderdeel van beschermde schraallanden in Utrecht-West en van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) als verbindingszone tussen de Nieuwkoopse Plassen en Groot Wilnis Vinkeveen.

Natuurherstel

Het gebied wordt bedreigd door verdroging en vermesting. Om de kwetsbare natuur te herstellen en kans te geven zich beter te ontwikkelen is het noodzakelijk om herstelwerkzaamheden uit te voeren. De maatregelen zijn gericht op herstellen van het nat schraalland, inrichten van de bufferzone langs de zuidzijde van het schraalland en instellen van een hoger waterpeil. Daarmee wordt het leefgebied van bijzondere flora hersteld en uitgebreid. 

Voorlopig ontwerp

Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer zijn samen gestart met het voorbereiden van inrichtingsmaatregelen. Er is een schetsontwerp gemaakt dat op basis van aanvullende onderzoeken wordt aangepast naar een voorlopig ontwerp dat aan omwonenden en belangstellenden wordt gepresenteerd. Aansluitend wordt het definitief ontwerp gemaakt. Ook treffen we voorbereidingen voor een bestemmingswijziging van de bufferzone. De bestemming van de voormalige agrarische percelen, die eigendom zijn van Staatsbosbeheer, wordt omgezet naar de bestemming natuur. Hiervoor wordt een aparte ruimtelijke procedure gevolgd, in samenspraak met gemeente Woerden.

Planning

  • 2022-2023: schetsontwerp en aanvullende onderzoeken. Aanpassing voorlopig ontwerp en opstellen definitief ontwerp;
  • 2023: augusters/september inloopbijeenkomst, presentatie voorlopig ontwerp
  • 2023: bestemmingsplanprocedure (agrarische bestemming wijzigen naar natuur), indienen omgevingsvergunning en watervergunning;
  • eind 2023-2024: uitvoering werkzaamheden.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in dit project nauw samen met provincie Utrecht en met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Meer informatie

  • Op 19 april 2022 was er een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden in Kamerik-Teylingens. Bekijk de vragen en antwoorden van deze bijeenkomst.
  • Nieuwsbrief juli 2023
Toon project op kaart
Locatie project
Marloes Kortlever
Vragen over dit onderwerp? Marloes Kortlever Projectleider