Werk in uitvoering

Inrichting landbouwenclave Strabrechtse Heide

Staatsbosbeheer vormt een voormalige landbouwenclave op de Strabrechtse Heide om tot natuur. Het gebied wordt grootschalig aangepast zodat het de vochtige heide zich kan herstellen.

Locatie

Strabrechtse Heide, ten zuidwesten van Eindhoven (NB). 

Looptijd

September 2023 - januari 2024

Ontwikkeling van vochtige heide

De werkzaamheden worden uitgevoerd om de juiste omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van vochtige heide. Om dit doel te bereiken wordt gemiddeld 10 tot 15 cm van de voedselrijke bovengrond, die is ontstaan door de landbouwkundige activiteiten in het verleden, verwijderd. Het afgraven van de voedselrijke bovengrond leidt tot een lagere ligging.

Van zuid naar noord zal een brede slenk ontstaan. In combinatie met het dempen van bestaande greppels wordt in het gebied meer water vastgehouden en worden kwelstromen bevorderd. Na de realisatie van het project wordt het gebied verder verschraald door beheer dat is gericht op het afvoeren van voedingsstoffen. Zo worden de voedselarme en vochtige omstandigheden gerealiseerd die nodig zijn voor het ontstaan van vochtige heide. Tijdens de looptijd van het project wordt een vogelkijkhut aangelegd, waarvoor de afgelopen jaren geld is ingezameld door middel van een crowdfunding. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten met het klepelen van de delen die ontgraven worden. Vervolgens wordt circa 10.500 m3 grond afgegraven. Een beperkt deel van circa 850 m3 wordt binnen het project gebruikt om greppels te dempen. Het overige deel, circa 9650 m3 , ofwel circa 450 vrachtwagenladingen, wordt door de aannemer afgevoerd naar andere locaties. De afvoerroute wordt zo ingericht dat er zo min mogelijk overlast is en er geen dorpskernen worden doorkruist. 

Samenwerking

De inrichting van het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincie Noord-Brabant.

Strabrechtse Heide

Toon project op kaart
Contact
boswachter Erik Schram
Erik Schram Boswachter
   
Meer over dit onderwerp