Natuurgebied

Leenderbos en Groote Heide

Twee immense natuurgebieden om eindeloos rond te zwerven. De naaldbomen, heide, vennen, stuifduintjes, kronkelpaden en boerderijtjes zorgen voor een steeds ander aanzicht.

Eindeloos zwerven door Leenderbos en over Groote Heide

Het Leenderbos en de Groote Heide zijn samen twee immense natuurgebieden om eindeloos rond te zwerven, gelegen in het zuiden van Brabant. Het Leenderbos bestaat voor een groot deel uit naaldbomen. Heide, vennen, stuifduintjes, kronkelpaden en boerderijtjes zorgen voor een steeds ander aanzicht. En de Groote Heide is een onbegrensd wandelgebied waar het genieten is!

Tot 1930 lag waar nu het Leenderbos ligt een uitgestrekt gebied met heide en zandverstuivingen. De heide was niet meer rendabel voor de landbouw. Staatsbosbeheer kocht het aan en plantte in het kader van de werkverschaffing bossen aan. Het Leenderbos was een typisch productiebos, zoals ze ook elders in Nederland werden aangelegd. Weliswaar ‘levert’ het bos jaarlijks 6000 kuub hout, maar recreatie en natuurwaarden zijn nu minstens zo belangrijk. Er lopen veel wandel-, fiets- en ruiterpaden. De bossen worden steeds gevarieerder en daardoor ook aantrekkelijk voor verschillende diersoorten.

Leenderbos en Groote Heide

Contact
boswachter Erik Schram
Erik Schram Boswachter van dit gebied
Strijperpad 5
5595 XR Leende
e.schram@staatsbosbeheer.nl 040-2065668