Werk in uitvoering

Ontwikkeling Almeerderhout

De stad Almere ontwikkelt zich rondom het Almeerderhout. Er zijn al de nodige stappen gezet om de ontwikkeling van het bosgebied meer te richten op de behoeftes van de Almeerders. Op grond van het ‘Ontwikkelplan’ en het ‘Toekomstperspectief’ wordt het bos door Staatsbosbeheer en de gemeente Almere doorontwikkeld tot een stadsbos dat klaar is voor de toekomst.

Locatie

Almeerderhout, Stadsbossen Almere.

Looptijd

  • 15 jaar, verdeeld in 3 fasen
  • Eerste fase: 2021-2025

Echt stadsbos

Het grootste bos van Almere, het Almeerderhout, met een oppervlakte van 1.400 hectare, is zo’n 40 jaar geleden aangelegd als een echt polderbos. Bij het ontwerp is er al vanaf het begin rekening gehouden met de stedelijke ontwikkeling rondom het bos. Alleen aan de zuidkant bestaat de begrenzing uit water, het Gooimeer. Ook qua voorzieningen is het Almeerderhout geen doorsnee-boswachterij. Door de ontwikkeling van Stadslandgoed de Kemphaan (een buitencentrum), een speel- en een klimbos en een evenemententerrein met een gevarieerde programmering, ontwikkelde het Almeerderhout zich al richting een echt stadsbos voor alle Almeerders. Alles met respect voor de natuur. Die moet volgens de bezoekers gekoesterd worden en dat doen we ook.

Bos van de toekomst

De ontwikkeling van Almere staat alleen niet stil en er zijn veel mogelijkheden om nog beter in te spelen op de wensen en behoeften van de stadsbewoners. Ook sluiten we graag aan bij ambities op het gebied van onder andere duurzaamheid, beleving, participatie en circulariteit. Daarom ontwikkelen we het Almeerderhout verder tot een stadsbos van de toekomst. Deze ontwikkeling past bij de doelstellingen van het programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer. 

Eerste fase

De stadsbosontwikkeling gebeurt in 3 fasen van elk 5 jaar. De eerste fase van het ontwikkelplan richt zich in een deel van het gebied op een aantal kenmerkende onderdelen van het stadsbos:

  • Bossferen: het bos wordt verdeeld in drie verschillende 'bossferen': 'Parkbos', 'Puurbos' en 'Wildbos'. Bedoeld voor vooral menselijk gebruik (Parkbos) tot vooral natuur (Wildbos). Het bos in de verschillende bossferen lijkt nu nog meer van hetzelfde. Dat gaat veranderen. We maken deze bossferen afwisselender en aantrekkelijker voor mens én natuur.
  • Boscircuit: een recreatieve ontsluiting van 8,75 kilometer voor verschillende soorten gebruik verbindt de verschillende bossferen en bosiconen onderling en met de recreatieve paden en routes van de stad.
  • Bosiconen: dit zijn bijzondere plekken in het stadsbos die elk op zichzelf de moeite van het bezoeken waard zijn. In de eerste fase komen er twee van deze bosiconen.
  • Boskamers: een stadsbos van en voor de Almeerders betekent ook, dat we de bosbezoekers uit de aanliggende wijken en andere belanghebbenden en belangstellenden graag betrekken bij de ontwikkelingen. Samen met bewoners maken we bijvoorbeeld 'boskamers'. Dit zijn ontmoetingsplekken, te vinden aan de rand van het bos bij de verschillende aangrenzende wijken. Bewoners hebben ideeën aangedragen voor de invulling van de eerste twee boskamers, die nu in Almere Haven en Nobelhorst gerealiseerd gaan worden.

Daarnaast zullen voor het hele gebied activiteiten worden ontwikkeld die zorgen voor grotere betrokkenheid van, en betere communicatie met de bezoekers en bewoners en voor een grotere bekendheid en het imago van het Stadsbos Almere als merk.

Communicatie en participatie

Een vernieuwd bos krijgt een eigen, herkenbaar nieuw jasje. Alles wat er in het kader van de stadsbosontwikkeling gebeurt of wordt gemaakt is zo te herkennen. Dat gaat niet in één keer, hierboven is een voorproefje te zien. Je gaat het steeds vaker tegenkomen. Een ‘bosloket’ op een speciale website en in het Buitencentrum wordt straks dé plek voor al je informatie over het bos, over alle activiteiten en nog veel meer. We werken er hard aan. Net als aan een nieuw activiteitenprogramma. Klik hier voor de nieuwste activiteiten.

Samenwerking

Stadsbos Almeerderhout, stadsbos van de toekomst, is een gezamenlijk project van Gemeente Almere en Staatsbosbeheer. Samen betalen ze alle ontwikkelingen. Uit de fondsen Groen-Blauw van Staatsbosbeheer en het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) van Programma Almere 2.0 is voor de eerste termijn € 13.75 mln. beschikbaar gesteld. Het FVA moet de ambities van Almere 2.0 mogelijk maken. Het is in het leven geroepen door gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk.

Antwoorden op veelgestelde vragen

Er ontwikkelen zich verschillende nieuwe woonwijken rond het stadsbos. Oosterwold is zo’n unieke wijk in Almere. Bij zo’n nieuwe ontwikkeling zijn er altijd veel vragen, bijvoorbeeld over wat wel en niet kan en mag, ook in het bos van Staatsbosbeheer. Daarover geven we als eigenaar en beheerder, maar ook als goede buur, graag meer duidelijkheid. Op bijeenkomsten, persoonlijk en online. We hebben alvast een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet, speciaal voor onze buren die met hun perceel grenzen aan onze terreinen. Lees de antwoorden op veelgestelde vragen.

Meer informatie

Stadsbossen Almere

Toon project op kaart
Contact
Meer over dit onderwerp