Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Boswerkzaamheden Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer voert in de Schoorlse Duinen in 2022 en 2023 dunningen uit. Het doel van deze dunningen is een geleidelijke ontwikkeling van monotoon dennenbos naar Atlantisch duinbos, waardoor de biodiversiteit in het gebied wordt vergroot. Bos blijft dus bos.

Locatie

Schoorlse Duinen in Noord-Holland. Het gaat om twee deelgebieden (zie kaartje pdf):

 • Werkblok A, noordoosten Schoorlse Duinen (ca. 60 ha)
 • Werkblok B, noordwesten Schoorlse Duinen (ca. 70 ha)

Looptijd

De voorbereiding van het werk vond plaats in de zomer van 2021, toen in werkblok A de bomen werden geblest (voorzien van stippen). In september 2022 wordt hier gekapt. De voorbereidingen in werkblok B starten in het voorjaar van 2022 met het blessen van de bomen. Deze bomen worden in 2023 gekapt. Voorafgaand aan het blessen in 2021 en 2022 organiseerden we voor geïnteresseerden de Duindialogen Bosbeheer.

Schoorlse Duinen

De Schoorlse Duinen bestaan voor een overgroot deel uit bossen. Deze zijn zo’n 100 jaar geleden met dennenbomen aangeplant met twee redenen: voor het vastleggen van het stuivende zand dat de omliggende dorpen teisterde en daarna ook voor de productie hout om o.a. de mijnen te kunnen stutten. Dit is in grote delen van de Nederlandse kuststrook gebeurd. De bomen die er van oudsher stonden, waren in de loop der eeuwen gekapt en lieten grote zandvlaktes achter. Hier stond ooit wat wij noemen, een Atlantisch duinbos: een bos bestaande uit diverse soorten bomen, voornamelijk loofbomen maar ook deels dennenbomen.

Atlantisch duinbos

Inmiddels staan de bossen in Schoorl er niet meer voor de houtproductie, maar is het een Natura 2000-gebied geworden waar het om de natuur draait. Om de natuur toekomstbestendig te maken ontwikkelen we de bossen langzaam naar Atlantische duinbossen. Dat doen we gedurende enkele decennia, door steeds in een deel van het bos een deel dennen uit het bos te halen en loofbomen spontaan te laten terug groeien. De hele ontwikkeling spreiden we dus over tientallen jaren, waarschijnlijk is het over zo’n 100 jaar overwegend loof, met ook nog dennen.

Er zijn 3 soorten Atlantisch duinbos en Schoorl is erg geschikt is voor 2 van de 3, namelijk een Atlantisch binnenduinrandbos en droog duinbos. Hier staan veel boomsoorten, met veel soorten struiken, wat veel biodiversiteit oplevert.

Bos blijft bos 

Bij een dunning halen we een aantal bomen uit het bos weg, die van tevoren zijn geselecteerd. Zo creëren we meer ruimte en licht in het bos voor jonge bomen die er nu al groeien. In de Schoorlse Duinen krijgen zo loofbomen meer ruimte om spontaan te groeien.

Om de bomen die gekapt moeten worden te markeren, worden zij door de boswachter voorzien van een gekleurde stip. Dit heet blessen. Voorafgaand aan het blessen, bekijken we in het bos welke bomen voor kap in aanmerking komen. We kijken o.a. naar de huidige ondergroei en de ecologische aspecten (de dennenorchis en nestplaatsen van roofvogels). Ook laten we de voor het gebied erg beeldbepalende dennen zoveel mogelijk staan. In de ruim 300 meter brede strook van de binnenduinrand langs het dorp worden geen dennen gekapt.

Op plekken waar we met de harvester moeilijk bij kunnen én op plekken met bijzondere ondergroei die we niet willen beschadigen, gaan we bomen ringen. Dat wil zeggen dat we onderaan de boom een stuk schors weghalen, waardoor de boom langzaam afsterft. Dit dode hout is belangrijk voor het ecosysteem, er zijn diverse dieren die van het dode hout profiteren.

In dialoog met de omgeving

We willen graag mensen meenemen in de afwegingen die wij maken met deze dunning. Hiervoor hebben we eind juni 2021 diverse bijeenkomsten in het bos georganiseerd, zoals met de Duinstichting, het Platform Schoorlse Duinen en omwonenden. Voor het tweede deelgebied hebben we in het voorjaar van 2022 een bijeenkomst georganiseerd.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren: naar welke aspecten wordt er gekeken in het bos, welke variatie in planten- en diersoorten zien wij in de huidige bossen en hoe zorgen we voor meer biodiversiteit in de bossen. We bekeken met de groepen plekken die eerder gedund zijn en goed laten zien hoe het bos er enkele jaren later uit ziet. De dialogen verliepen goed en genuanceerd, met veel ruimte voor vragen en uitleg, waarbij ook de diverse standpunten en visies van de deelnemers met elkaar gedeeld werden. Ook kregen we enkele nuttige adviezen en suggesties mee.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen aan de gebiedsbezoeken, maar heeft u wel vragen? Dan kunt u ons uiteraard ook bereiken via de Boswachter Publiek (zie de contactgegevens rechts op deze pagina).

Werkzaamheden in het veld 

De planning ziet er als volgt uit:

 • Werkblok A, noordoosten Schoorlse Duinen (ca. 60 ha)
  - de bomen zijn in het voorjaar van 2021 geblest met oranje stippen.
  - de bomen worden vanaf 7 september 2022 gekapt.
 • Werkblok B, noordwesten Schoorlse Duinen (ca. 70 ha)
  - de bomen worden in het voorjaar van 2022 geblest met gele stippen.
  - de bomen worden in het najaar van 2023 gekapt.

Blessen
Tijdens het blessen ervaren de bezoekers geen overlast. Bezoekers zullen wel diverse stippen en tekens op bomen zien staan. Deze betekenen het volgende:

 • oranje of gele stip op boom: deze boom wordt gekapt;
 • oranje of gele pijl: aanduiding waar de dunningspaden lopen;
 • oranje of gele cirkel onderaan boom: deze boom wordt geringd;

Kappen
De gebleste bomen worden gekapt met een harvester vanaf dunningspaden. Dat zijn paden die in het bos liggen die voor onderhoud als dunningen gebruikt worden. Een harvester is een grote soort kraan met een grijparm die de bomen afzaagt en direct onttakt.

Het gekapte hout wordt via de dunningspaden uit het gebied gereden en opgestapeld. Dit hout wordt verkocht. Het tophout en takken blijven in het gebied liggen. Dit is een vereiste binnen de Natura 2000 regelgeving. Het ziet er soms heel rommelig uit, maar het is voor de ecologie van het bos heel nuttig dat het juist blijft liggen. De natuur profiteert ervan voor voedsel, schuilplaatsen en nesten.

Maatregelen voor bezoekers
Tijdens de werkzaamheden zal voor de veiligheid een deel van het gebied worden afgesloten. Onder andere de Schoorlse Zeeweg zal op werkdagen deels worden afgesloten. Ook zullen de gemarkeerde wandelroutes tijdens de werkzaamheden tijdelijk deels gesloten zijn. De ruiterroute en MTB route liggen buiten het gebied met werkzaamheden en blijven gewoon open. De werkzaamheden worden afgerond voor 30 september.

Samenwerking

De dunning voeren we uit in het kader van ons reguliere bosbeheer in het kader van het Natura 2000 beheerplan.

Meer informatie

  Toon project op kaart
  Locatie project
  Boswachter Samuelle van Deutekom
  Vragen over dit onderwerp? Samuelle van Deutekom Boswachter Schoorlse Duinen