Werk in uitvoering

Moerasreset Oostvaardersplassen

Vogels staan op één in de Oostvaardersplassen. Daarom ontwikkelt Staatsbosbeheer circa 500 hectare jong riet aan, ten behoeve van moeras- en watervogels. We doen dit door tijdelijk het waterpeil te verlagen in het westelijke deel.

Roerdomp in het riet

Locatie

Het westelijke deel van het rietmoeras in de Oostvaardersplassen, Nationaal Park Nieuw Land, Flevoland.

Looptijd

2020 - 2026

Ruimte voor riet

De afgelopen jaren is het areaal jong riet in het moeras van de Oostvaardersplassen drastisch teruggelopen. Dat is het gevolg van een gebrek aan dynamiek in het waterpeil, en van flinke begrazing door ganzen. Daardoor zijn de aantallen van belangrijke en kenmerkende moeras- en watervogels afgenomen. We willen het jonge riet weer de ruimte geven en zo het leefgebied van de vogels en de vogelstand verbeteren. Vogels zijn namelijk de eerste prioriteit in de Oostvaardersplassen.

Waterpeil aanpassen

We beginnen met de drempel tussen het oostelijk en westelijk deel van het moeras te herstellen en daarna het waterpeil in het westelijk deel van het moeras tijdelijk te verlagen. Daardoor valt de Grote Plas droog en krijgt het jonge riet weer de kans om uit te breiden. Rietvogels profiteren hiervan.
Tijdens deze droge periode ontstaan er poelen en slikvlaktes en dat is weer goed voor andere soorten vogels. Op de drooggevallen bodem van de Grote Plas ontwikkelt zich een gevarieerde pioniersvegetatie met beklierde duizendknoop en veerdelig nagelkruid. De zaden van deze platen worden gretig gegeten door duizenden wintertalingen die het gebied aandoen. 

Nadat het riet zich voldoende heeft kunnen uitbreiden, brengen we de waterstand geleidelijk weer omhoog en krijgt het waterpeil een meer natuurlijk verloop, afhankelijk van de neerslag. De ‘moerasreset’ maakt deel uit van het nieuwe beleid voor het beheer van de Oostvaardersplassen dat de provincie Flevoland heeft vastgesteld.

Samenwerking

In het project werkt Staatsbosbeheer samen met Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Oostvaardersplassen

Toon project op kaart
Contact
boswachter met verrekijker
Boswachters Oostvaardersplassen
 
Meer over dit onderwerp