Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Moerasreset Oostvaardersplassen

Vogels staan op één in de Oostvaardersplassen. Daarom ontwikkelt Staatsbosbeheer circa 500 hectare jong riet aan, ten behoeve van moeras- en watervogels. We doen dit door tijdelijk het waterpeil te verlagen in het westelijke deel.

Locatie

Het westelijke deel van het rietmoeras in de Oostvaardersplassen, Nationaal Park Nieuw Land, Flevoland.

Looptijd

2018 - 2022

Ruimte voor riet

De afgelopen jaren is het areaal jong riet in het moeras van de Oostvaardersplassen drastisch teruggelopen. Dat is het gevolg van een gebrek aan dynamiek in het waterpeil, en van flinke begrazing door ganzen. Daardoor zijn de aantallen van belangrijke en kenmerkende moeras- en watervogels afgenomen. We willen het jonge riet weer de ruimte geven, zodat het leefgebied van de vogels en de vogelstand weer verbeteren. Vogels zijn namelijk de eerste prioriteit in de Oostvaardersplassen.

Waterpeil aanpassen

Dat doen we door het waterpeil in het westelijk deel van het moeras tijdelijk te verlagen. Daardoor krijgt het jonge riet weer de gelegenheid zich uit te breiden.
Tijdens deze ‘reset’ van het moeras valt de grote plas gedeeltelijk droog en ontstaan er poelen en slikvlaktes. Dat is weer goed voor andere soorten vogels. Afgelopen droge zomer was dat al te zien aan de grotere groepen steltlopers en reigerachtigen.

Vervolgens brengen we de waterstand geleidelijk weer omhoog en krijgt het waterpeil een meer natuurlijk verloop, afhankelijk van de neerslag. De ‘moerasreset’ maakt deel uit van het nieuwe beleid voor het beheer van de Oostvaardersplassen dat de provincie Flevoland heeft vastgesteld.

Werkzaamheden in het veld

Door de droge zomer van 2018 is het waterpeil al aanzienlijk gedaald. Tot de zomer van 2019 kunnen we daarom het huidige waterpeil handhaven. Vanaf het najaar van 2019 wordt het peil verder verlaagd zodat het water het gebied uit loopt. Daarbij kijken we goed naar de waterkwaliteit.

In de zomer van 2020 zal het peil nog verder dalen door verdamping. Het is de bedoeling vanaf september 2021 het peil geleidelijk aan weer te verhogen tot het voorjaar van 2022. Daarna volgt een natuurlijker beheer van het waterpeil. We houden daarbij met name de visfauna in de gaten. De karpers vissen we weg en laten we vrij in het Markermeer.

Samenwerking

In het project werkt Staatsbosbeheer samen met Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Boswachters Oostvaardersplassen