Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Aanleg slenk in Hollandse Hout

In de Hollandse Hout, een bosgebied aan de rand van het Oostvaardersplassengebied, ontwikkelt Staatsbosbeheer 24 hectare natte natuur en nieuwe recreatiemogelijkheden.

Locatie

Hollandse Hout, tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen, is onderdeel van de Oostvaardersplassen (FL). 

Looptijd

2016-2021.

Natte natuur

In de Hollandse Hout legt Staatsbosbeheer een slenk (een watergeul) aan. Zo ontstaat een waterrijk bos waar libellen, ijsvogels en rietvogels, maar ook de ringslang en de bever zich thuis voelen. De geleidelijke bosranden zijn bovendien aantrekkelijk voor vlinders, zangvogels en (kleine) zoogdieren.

Werkzaamheden in het veld

Het tracé van de slenk loopt voor het grootste deel door bosvakken waar verschillende populierenklonen het eind van hun levenscyclus hadden bereikt, of waar minder gezonde essen stonden. De bomen zijn geveld en het hout van de stammen heeft inmiddels zijn weg naar diverse afnemers gevonden (onder andere als biogrondstof). Het zand en de klei die bij de graafwerkzaamheden vrijkomen, worden gebruikt bij infrastructuurprojecten in Flevoland. Zo wordt alle materiaal verantwoord hergebruikt. 

De afvoer van het zand met vrachtwagens vindt veelal plaats tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds via de Torenvalkweg en de Larserdreef. Om de overlast te beperken, zijn er onder andere tijdelijke uitwijkplaatsen gemaakt en ter plaatse wordt een alternatieve fietsroute aangegeven.

<

Samenwerking

Van der Wiel Transport B.V. uit Drachten voert de ontgraving uit in opdracht van Staatsbosbeheer.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Hans-Erik Kuypers
Vragen over dit onderwerp? Hans-Erik Kuypers Boswachter