Werk in uitvoering

Beleving kerngebied Oostvaardersplassen

Een belangrijke maatregel uit het nieuwe beleidskader voor de Oostvaardersplassen is het verbeteren van de belevingsmogelijkheden voor publiek in het kerngebied. Voorbeelden daarvan zijn meer uitzichtmogelijkheden, een betere beleving van het moeras, varen en toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking.

De Zeearendhut biedt uitzicht over de Oostvaardersplassen.

Locatie

Oostvaardersplassen (onderdeel Nationaal Park Nieuw Land, FL). Zie kaartje:

  • Begraasde deel kerngebied: nieuw uitzichtpunt voor excursies.
  • Randgebied Driehoek tussen buitencentrum, begraasde gebied en kade langs het moeras: aanpassingen voor vaarexcursies, uitkijktoren, vlonderpad en aanpassingen Zeearendhut.

Looptijd

  • 2020-2024.

Moerasgevoel

Het moeras is voor de bezoeker ver weg en ontoegankelijk, terwijl het gebied voor een belangrijk deel zijn natuurwaarden ontleent aan dat moeras. Om publiek meer in contact te brengen met het rietmoeras zijn nieuwe voorzieningen gepland. Het pad naar het 'verdeelwerk' in de noordelijke punt van de Driehoek wordt verbeterd en op stuwen komen brugdelen. Op de grens van het moeras komt een uitkijktoren, die te bereiken is vanaf het eind van het Hoofddiep en het pad en de beheerweg aan de overkant. Voor de oversteek over het Hoofddiep wordt een Z-brug aangelegd, met Leader-subsidie. Ook tussen het Buitencentrum en het vogelkijkscherm komt een vlonderpad.

Hoofddiep

Er komt een trekpontje ter hoogte van het pad naar de Scholllevaar, zodat een wandeling rond het Hoofddiep mogelijk is. Samen met het  'Georganiseerd overleg Lelystad voor mensen met een beperking' is de Zeearendhut inmiddels toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking en wordt een voor rolstoelgebruikers geschikte telescoop ge├»nstalleerd.

Hoogtepunt voor excursies

Centraal in het begraasde gebied komt bij het 'excursiedraaipunt' een grote cirkel aan kijkschermen. Ze bieden uitzicht op de Waterlanden en de natte graslanden in de directe omgeving. Het uitkijkpunt is bereikbaar voor excursies met de ecokar. Een grondwal zorgt voor ongezien naderen en omkeren en de bezoekers kunnen vanaf deze voorziening ongestoord genieten van de vogels en de grote grazers.

Planning

  • 2022: start werkzaamheden
  • 2023: werkzaamheden infrastructuur afgerond; vlonderpaden, verbetering moeraswandeling, kijkscherm De Blauwborst, uitkijktoren en uitkijkpunt Waterlanden gerealiseerd.
  • Oplevering: 2024

Samenwerking

De verbetetering van de natuurbeleving in het kerngebied van de Oostvaardersplassen wordt mede mogelijk gemaakt door een Leader-subsidie (Europese subsidie) en subsidie van Provincie Flevoland. Europa levert een bijdrage aan de vlonderpaden, de uitkijktoren en de Zeearend. Provincie Flevoland draagt bij aan alle recreatieve voorzieningen.

logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandlogo leader pluslogo provincie flevoland

Meer informatie

Dit project is onderdeel van een reeks maatregelen die voor natuur en beleving van het kerngebied van de Oostvaardersplassen zijn gepland, zie Werk in uitvoering Oostvaardersplassen.

Oostvaardersplassen

Toon project op kaart
Contact
boswachter met verrekijker
Boswachters Oostvaardersplassen
 
Meer over dit onderwerp