Werk in uitvoering

Herstel heidelandschap Leenderbos

In het Leenderbos werkt Staatsbosbeheer aan herstel van het heidelandschap. De werkzaamheden zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot en daarnaast om economische ontwikkelingsruimte te creëren.

Locatie

Leenderbos en Groote Heide, Leende (NB).

Looptijd

2019-2024

Heide in de knel

Het Leenderbos en de Strabrechtse Heide. Twee unieke Natura 2000-gebieden in Zuidoost-Brabant. Bekend van de uitgestrekte heidevelden met schaapskuddes, bossen, vennen en zandverstuivingen. Uit onderzoek blijkt dat de verschillende plant- en diersoorten in deze gebieden worden bedreigd omdat er stikstof achterblijft in de gebieden. Stikstof komt via de lucht terecht in de natuur. Hierdoor verzuurt de bovenste laag van de bodem. Sommige planten, zoals heide, kunnen hier niet goed tegen. De heide dreigt overwoekerd te raken door het pijpenstrootje. De bodems in het Leenderbos en op de Strabrechtse heide zijn op dit moment droog en zuur. Vele planten, dieren en insecten zijn hierdoor vrijwel uitgestorven. Vogels die insecten eten kunnen bijvoorbeeld hun voedsel bijna nergens meer vinden.

Minder stikstof

Staatsbosbeheer gaat in opdracht van de provincie de komende jaren aan de slag met werkzaamheden om te zorgen dat er minder stikstof achterblijft in de gebieden. Het totale natuurgebied wordt versterkt en de variatie in het heidelandschap wordt hersteld. Ook creëert het project ruimte voor economische ontwikkelingen. Herstel van balans tussen ecologie en economie is belangrijk voor Brabant.

Maatregelen

De maatregelen zorgen ervoor dat de rijkdom aan plant- en diersoorten behouden blijft en versterkt wordt. Zo worden delen heide gemaaid, geplagd en begraasd met schapen om vergrassing van de heide tegen te gaan. Steenmeel wordt gestrooid om verzuring tegen te gaan, vennen worden schoongemaakt en er worden tijdelijke akkertjes aangelegd. De akkertjes worden met granen en bloemrijke mengsels ingezaaid. Als de akkertjes in bloei staan is het een voedselparadijs voor allerlei vogels, insecten en andere dieren. De zandverstuivingen en heidevelden worden deels open gehouden van dennenbomen. Verschillende plant- en diersoorten profiteren van deze herstelwerkzaamheden zoals de nachtzwaluw, boomleeuwerik, klokjesgentiaan en het zeldzame gentiaanblauwtje.

Werkzaamheden in het veld

Tijdens de werkzaamheden wordt op de locaties in het veld specifieke informatie gegeven met tijdelijke informatiepanelen.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de maatregelen uit in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. De maatregelen worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Leenderbos en Groote Heide

Toon project op kaart
Contact
boswachter Erik Schram
Erik Schram Boswachter
   
Meer over dit onderwerp