Werk in uitvoering

Natuurontwikkeling uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden

Staatsbosbeheer werkt samen met diverse andere partijen aan een plan voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden langs de Waal bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden.

Locatie

Uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden in het Land van Maas en Waal (Gelderland).

Looptijd

2016 - 2027

Natuur en waterveiligheid

De eerste plannen voor de herinrichting van de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden stammen al uit de jaren ’90 - onder meer vanuit de doelstellingen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en die van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). De afgelopen jaren hebben partijen elkaar gevonden voor het ontwerp en de uitwerking van de herinrichting. Doel is om aaneengesloten natuur te ontwikkelen waar planten en dieren van kunnen profiteren, en waarbij de waterveiligheid gehandhaafd blijft.

Aaneengesloten natuur

Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor een meestromende geul en kleinere geultjes. Ook willen we natuurlijk grasland in het gebied terug laten komen en onderzoeken we de mogelijkheden om ooibos te planten (op plekken waar het bos niet voor hogere waterstanden zorgt als de uiterwaarden onder water staan). Zo ontstaat nieuwe natuur waar verschillende vissoorten, broedvogels en bijzondere diersoorten zoals de kamsalamander en de bever zich thuis voelen. Ook inwoners van het gebied profiteren van de nieuwe natuur.

Werkzaamheden in het veld

In 2017-2018 werken we aan de uitwerking van de plannen. Vanaf medio 2020 gaat de schop in de grond als alles volgens planning verloopt.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in deze uiterwaarden samen met de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel, en het Waterschap Rivierenland.

Meer informatie

Website Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerwaarden. Informatie over achtergrond, planning en voortgang van het project.

Land van Maas en Waal

Toon project op kaart
Meer over dit onderwerp