Nieuws

Bever verspreidt zich steeds meer over Nederland

  • 23 oktober 2020

We zien de bever steeds vaker buiten de geijkte gebieden. En dat is goed nieuws want dat betekent dat de bever niet meer alleen in de natuurgebieden leeft waar ze 30 jaar geleden is uitgezet, en nu wel tegen een stootje kan. Volgens de data op het steeds populairder wordende waarneming.nl worden er steeds vaker bevers gezien in Utrecht, Brabant en Limburg. Hoewel er ook steeds fanatiekere waarnemers zijn en dit dus niet per se hoeft te betekenen dat er ook meer bevers zijn, laten de data wel een prachtig toenemende spreiding zien. 

Jonge bevers trekken weg

In bekende bevergebieden zoals de Biesbosch waar de bever vroeger is uitgezet, zitten inmiddels zoveel bevers dat nieuwe jonge bevers wel een plekje moeten zoeken buiten het gebied. Soms zelfs in steden! Dat pionieren is geen probleem voor de bever. De bever is slim en als een nieuw gebied minder geschikt is, gaat hij zelf aan de slag om het gebied aantrekkelijker voor hem te maken.

Verbinden van natuurgebieden

Verder worden de afgelopen decennia natuurgebieden steeds vaker met elkaar verbonden. Zo kunnen dieren makkelijker tussen de natuurgebieden verplaatsen. Ook is er meer aandacht voor riviernatuur, zoals waterkwaliteit en natuur in en om rivieren. Hier heeft de bever ook profijt van. De projecten deltanatuur op de zuidoevers van de Hoeksche waard en Millingerwaard zijn hier goede voorbeelden van. 

Geen natuurlijke vijanden

Behalve de wolf heeft de bever in Nederland geen natuurlijke vijanden. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat de populatie kan groeien en zich kan verspreiden. Alleen in Noord-Holland zijn nog geen bevers gespot. Maar wat niet is, kan nog komen.

 

Meer over dit onderwerp