Werk in uitvoering

Maatregelen essentaksterfte IJsselmonde

Staatsbosbeheer voert, in opdracht van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, bosonderhoud uit. We verwijderen essen die zijn aangetast door een agressieve schimmelziekte (essentaksterfte), waarvan ze niet herstellen. En we planten nieuwe, gemengde bossen aan met boomsoorten die minder gevoelig zijn voor ziektes, een hoge biodiversiteit hebben en die aantrekkelijk en veilig zijn voor bezoekers.

Locatie

IJsselmonde (ZH)

Looptijd

2018 - 2025

Vanaf 21 augustus 2023 worden er boswerkzaamheden uitgevoerd langs de Oude Maas tussen Barendrecht en de Rhoonse Grienden. Het werk zal ongeveer zes weken in beslag nemen.
Het werkgebied waar de essentaksterfte wordt aangepakt (het Hoge Veld/ Jan Gerritsepolder) wordt doorkruist met de nodige wandelpaden en een fietspad. Om de overlast voor het publiek zoveel als mogelijk te beperken, zullen we gaan werken in 3 werkblokken. Zo wordt telkens maar één van de drie werkblokken afgezet voor voetgangers en fietsers.

Het eerste werkblok is de Jan Gerritsepolder & parkeerplaats van de Carnisse Grienden. Tijdens dit werkblok zal het fietspad door de Heinoordtunnel worden afgesloten. Het tweede werkblok is het gebied tussen de Carnisse Grienden en het begin van het Hoge Veld. Het derde werkblok is het Hoge Veld zelf. Belangrijk hierbij is dat de parkeerplaats in het Hoge Veld zelf ook niet toegankelijk is, maar dat er bij de golfbaan geparkeerd kan worden.

Bij alle werkblokken is een duidelijk verkeersplan opgesteld om een zo kort mogelijke omleiding voor fietsers en wandelaars te hebben. Zie hiervoor de afbeeldingen.

Afbeelding 1 - Jan Gerritsepolder & parkeerplaats

Afbeelding 2 - Carnisse Grienden en begin Hoge Veld

Afbeelding 3 - Hoge Veld

Essentaksterfte

In het verleden zijn grote aantallen essen aangeplant in Nederland, ook in de recreatiegebieden in IJsselmonde. Nu gaat de es in ons land massaal dood als gevolg van de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte. Aangetaste bomen zijn te herkennen aan een dun begroeid bladerdek, dode takken bovenin grote bomen en donkere verkleuringen op de bast.

Door de ziekte verzwakken de bomen, met als risico dat takken afbreken en bomen omvallen. Dit zorgt voor onveilige situaties. Uiteindelijk sterven de essen af. Voor de veiligheid kapt Staatsbosbeheer de zieke essen.

Regulier onderhoud

We combineren de aanpak van de essentaksterfte met regulier onderhoud aan het bos, om de overlast voor de natuur en de bezoekers te beperken. We halen bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien en zo de bosstructuur te verbeteren.

Herplant

Daar waar nodig is, planten we nieuwe bomen en struiken aan. Door een variatie aan soorten terug te planten, kunnen we de menging en structuur van het bos verbeteren. Daarmee worden de bossen aantrekkelijker en spreiden we de risico’s op ziektes.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer verdeelt het werk over meerdere jaren om de impact op de natuur en voor de bezoekers te beperken. De looptijd van de verschillende deelprojecten:

  • Oosterpark: afgerond
  • Wevershoek: afgerond
  • Sandelingen Ambacht: afgerond
  • Zuidelijk Randpark: afgerond
  • Vredepolder: afgerond
  • Jan Gerritsepolder 2023-2024
  • Hooge Nesse - Veerplaat 2024-2025
  • Overige gebieden: 2020-2025 (planning volgt)

De werkzaamheden beginnen met het markeren van bomen. Daarbij gebruiken we 2 kleuren:

  • Blauwe stip: deze bomen blijven staan.
  • Oranje stip of streep: deze bomen worden gekapt.

Tijdens de werkzaamheden houden we de gebieden zoveel mogelijk toegankelijk. Alleen als het voor de veiligheid van de bezoekers noodzakelijk is, sluiten we fiets- en wandelpaden af en stellen we een omleiding in.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert het werk uit voor Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. De kosten voor het verwijderen en het herplanten van bomen komen voor rekening van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en zijn veel hoger dan de opbrengsten van het hout.

Meer informatie

Lees meer over essentaksterfte.

Contact
Boswachter Daniel van Veen
Daniel van Veen Boswachter
Meer over dit onderwerp