Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Werkzaamheden Bossche Broek

In het Bossche Broek voert Staatbosbeheer werkzaamheden uit in het kader van natuurherstel Natura 2000. De natuur in het Bossche Broek heeft te lijden onder een teveel aan stikstof dat wordt veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie, verkeer en vervoer. De herstelmaatregelen zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe natuur en behouden van bestaande natuur.

Locatie

Bossche Broek, in de provincie Noord-Brabant.

Looptijd

Van 2018 tot 2021.

Werkzaamheden in het Bossche Broek

Staatsbosbeheer heeft in het najaar van 2018 werkzaamheden uitgevoerd in het kader van natuurherstel Natura 2000. De natuur in het Bossche Broek heeft te lijden onder een teveel aan stikstof, dat wordt veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie, verkeer en vervoer. De herstelmaatregelen zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe natuur en behouden van bestaande natuur.

Er zijn 8 stuwen geplaatst om een teveel aan regenwater af te voeren en kwelwater in het gebied te houden. De sloten zijn met elkaar verbonden, zodat sloten met veel kwelwater andere sloten in droge perioden van water kunnen voorzien. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is struweel dat in de slootkant groeide verwijderd.

Ook zijn op 5 locaties maaiseldepots aangelegd. Het terrein wordt natter en dat is geen probleem voor de rupsmachines die maaien en het maaisel verzamelen. Maar om te voorkomen dat de vrachtwagens die het maaisel moeten afvoeren wegzakken, is een voorziening getroffen bij de maaiseldepots. Na de eerste maaironde in 2019 komt er maaisel op te liggen en zal er zaad uit de planten in de openingen van de tegels vallen. Over een paar jaar zijn deze locaties weer begroeid.

Natura 2000

Het Bossche Broek is van oorsprong moerassig omdat er veel kwelwater in het gebied naar boven kon. Soorten als veenpluis, moeraskartelblad, blauwe knoop en grote en kleine modderkruiper, heikikker en kamsalamander voelen zich er thuis. Mede door de rijke variatie aan planten en dieren heeft het Bossche Broek een Natura 2000-status. Natura 2000 is een netwerk van beschermde gebieden in Europa. De provincie Noord-Brabant, natuurbeheerders en ecologen werken de komende jaren samen aan het herstel van het natuurgebied.

Kwelwater

De uitgevoerde herstelmaatregelen zijn gericht op het verhogen van het waterpeil in de Zuiderplas, zodat er weer voldoende kwelwater naar het Bossche Broek kan stromen. Dit om te kwaliteit en diversiteit van het Natura 2000-gebied te behouden en verbeteren. Het kwelwater dat naar het Bossche Broek stroomt, wordt op een natuurlijke manier gefilterd en is geschikt voor de bijzondere vegetatie. Door ontgraving van de Zuiderplas stroomt er nu minder kwelwater naar het Bossche Broek. Door het waterpeil in de Zuiderplas te verhogen, zal er weer voldoende kwelwater in het Bossche Broek terecht komen.

Samenwerking

Provincie Noord-Brabant is opdrachtgever en financiert het project in het kader van natuurherstel Natura 2000. Staatsbosbeheer werkt samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch, Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant. 

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Kitty Westgeest Projectleider