Werk in uitvoering

Onderzoek Fort Beneden Lent

Rond Fort Beneden Lent in de Gelderse Poort wordt onderzoek gedaan naar mogelijk ontplofbare oorlogsresten. Deze resten zullen worden verwijderd. 

Locatie

Fort Beneden Lent ligt in de gemeente Nijmegen en is onderdeel van de Gelderse Poort.

Looptijd

Mei 2023 - april 2024.

Veiligheid

Fort Beneden Lent ligt als een groene oase ingeklemd tussen de Waal en de nieuwe woonwijk Hof van Holland in Nijmegen. Staatsbosbeheer en gemeente Nijmegen hebben al lange tijd de wens om het fort een nieuwe functie te geven die bijdraagt aan de omgeving. Nu duidelijk is dat er in de omgeving van het fort mogelijk ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem aanwezig kunnen zijn, is de eerste prioriteit dat de veiligheid rond het fort in orde is. Daarna zou er nagedacht kunnen worden over een nieuwe functie voor het fort. Vanuit veiligheidsoogpunt willen Staatsbosbeheer en gemeente Nijmegen dat alle eventueel aanwezige ontplofbare oorlogsresten opgeruimd worden.

Bodemonderzoek

Om alle ontplofbare oorlogsresten op te kunnen ruimen, zal de komende maanden het hele perceel nauwgezet onderzocht worden om exact in kaart te brengen wat er precies in de bodem aan resten nog aanwezig is en waar die resten zich bevinden. Dit wordt gedaan door middel van oppervlaktedetectie van de bodem in en rond het fort. De onderzoeksresultaten vormen de basis voor het uitvoeringsplan voor het opruimen van de gedetecteerde objecten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de specialisten van explosievenopsporingsbedrijf Explosive Clearance Group (ECG). Bekijk het document (PDF) voor meer informatie. 

Planning

De start van de eerste fase van het detectieonderzoek staat gepland op mei 2023. In deze eerste fase ligt de focus op het creëren van een veilig fort door middel van opsporing en opruiming van ontplofbare oorlogsresten. Staatsbosbeheer en gemeente Nijmegen kijken pas na afronding van deze fase naar welke mogelijkheden er zijn voor het fort.

Samenwerking

Het onderzoeken en verwijderen van niet ontplofbare oorlogsresten bij en rond Fort Beneden Lent is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en gemeente Nijmegen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de specialisten van Explosive Clearance Group.

Contact
Menno Brandt Projectleider
Meer over dit onderwerp