Natuurgebied

Gelderse Poort

Een ruig gebied, vol wilde paarden en runderen, bevers en duizenden ganzen. En natuurlijk de rivier, die hier gewoon mag overstromen.

Ruig rivierlandschap Gelderse Poort

Laarzen aan! In de Gelderse Poort, aan de oevers van Rijn en Waal achter Nijmegen, zijn ze nodig! In dit ruige gebied werden vele kilometers uiterwaarden teruggegeven aan de natuur en aan de rivier. De Millingerwaard was als eerste aan de beurt. De rivieren vormden duinen, de mens legde nevengeulen aan en in het wild levende paarden en runderen boetseerden een mozaïek van graslanden, ruigtes en ooibosen. Dit rivierenlandschap is puur natuur.

In de Gelderse Poort kun je bijna overal struinen buiten gebaande paden. En wie weet stuit je dan wel op een kudde runderen of konikpaarden. Zomers zwerf je over rivierduinen vol bloemen, in de herfst zitten er lepelaars en zilverreigers. In de winter vormt de dijk langs de Waal een prachtige tribune om de overwinterende ganzen te bekijken; het zijn er tienduizenden! In de schemer is de kans het grootst om bevers tegen te komen. Op de oevers vind je vooral in de herfst en winter hun sporen. En in de Rijnstrangen broeden zeldzame rietvogels zoals roerdomp en grote karekiet.

Contact
Daan Meeuwissen
Daan Meeuwissen Boswachter van dit gebied
Ooijse Bandijk 36B
6576 JE Ooij
geldersepoort@staatsbosbeheer.nl 024-6632470