Werk in uitvoering

Natuurbrandbeheersplan Deurnsche Peel en Mariapeel

In 2020 woedde er een grote brand in de Deurnsche Peel, waarbij 710 hectare hoogveennatuur in vlammen op ging. In september 2022 was het weer raak, dit keer in de Mariapeel. De omvang van de brand bleef nu enigszins beperkt, hier brandde 41 hectare af.

Naar aanleiding van de brand in de Deurnsche Peel in 2020 zijn onderzoeken uitgevoerd, onder andere naar de bestuurlijke samenwerking en de relatie tussen brandveiligheid en natuurbeheer. Vervolgens zijn verschillende partijen aan de slag gegaan met de aanbevelingen. Dit resulteert in het in maart 2022 gepresenteerde natuurbrandbeheersplan voor de Deurnsche Peel en Mariapeel. Het volledige plan is te vinden op de website van de gemeente Deurne: deurne.nl/natuurbrandbeheersplan.

Locatie

Deurnsche Peel en Mariapeel, op de grens van Noord-Brabant en Limburg.

Looptijd

Vanaf maart 2022

Maatregelen Deurnsche Peel

Voor de Deurnsche Peel zijn al verschillende maatregelen uitgevoerd door de verschillende partijen. Zo is project Leegveld eind 2022 afgerond door Waterschap Aa en Maas, waarbij de compartimenteringsgrenzen voor een groot deel al gerealiseerd zijn. Ook wordt er periodiek/planmatig op strategische plaatsen brandstof verwijderd (maaien, klepelen en begrazen door schapen). Daarnaast zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Herstel van de Soeloopkade
  • Aanleg van opstel- en passeerplaatsen voor brandblusvoertuigen op diverse locaties
  • Noodzakelijke beheermaatregelen langs brandcompartimentgrenzen aan de daaraan gestelde eisen, zoals het verwijderen van bomen in een zogenaamde brandladder
  • Beheer van stuwen en peilen na uitvoering van project Leegveld voor inzet vernatting
  • Samen met omwonenden bepalen of er specifiek rondom hun perceel maatregelen moeten worden getroffen en wat inwoners zelf kunnen doen om de brandveiligheid te verbeteren (firewise)
  • Aanleg van calamiteitenputten langs de Soeloopkade en andere locaties, met name ten behoeve van de aanpak nasmeulen.

Maatregelen Mariapeel

In de Mariapeel wordt ook structureel gewerkt aan het verwijderen van brandstof op strategische plaatsen (maaien, klepelen, opslag verwijderen, begrazen door schapen). Als gevolg van de brand van september 2022 zijn de bomen in het getroffen gebied verwijderd, de kapotte veerasters hersteld en de paden hersteld. Verdere inventarisaties zullen moeten uitwijzen welke maatregelen voor herstel en brandveiligheid nodig zijn.

Samenwerking

De commissaris van de Koning heeft in 2020 bij de Gebiedscommissie Natuurbrandbeheersing (een bestuurlijke samenwerking met bovenstaande partijen onder voorzitterschap van de burgemeester) de opdracht neergelegd om te komen tot een Natuurbrandbeheersplan. Staatsbosbeheer, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Deurne werken samen aan maatregelen in de Deurnsche Peel en de Mariapeel om de brandveiligheid te vergroten. De gemeente Horst aan de Maas en de Veiligheidsregio Limburg Noord worden hierin betrokken. 

Meer informatie

Contact
Boswachter Lieke Verhoeven
Lieke Verhoeven Boswachter
     
Meer over dit onderwerp