Nieuws

Project Millingerwaard genomineerd voor European Natura 2000 Award

  • 15 maart 2024
  • Water
  • Leestijd 3 minuten

Het grootschalige natuurontwikkelingsproject Millingerwaard is genomineerd als finalist voor de European Natura 2000 Award 2024. Samen met K3 en mede-uitvoerders Boskalis en Wetering heeft Staatsbosbeheer dit project ingezonden als onderdeel van Natura 2000-gebied Rijntakken. Een project waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid en grondstoffenwining gecombineerd zijn. En waar rijke biodiversiteit in de riviernatuur hand in hand gaat met recreatie. Een jury van deskundigen, buigt zich de komende weken over de inzendingen van de 27 finalisten. Daarnaast kan het publiek een stem uitbrengen. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Natura 2000 Award Ceremony op 29 mei in Brussel.

In de Millingerwaard gaan natuur en recreatie hand in hand. 

Breng jouw stem uit

Voor de publieksprijs kun je jouw stem uitbrengen op één van de finalisten. Naast de Millingerwaard heb je de keuze uit nog 26 andere projecten. Met jouw stem geef de instandhouding van de Europese natuur een stem.

Stem vóór 25 april

Natura 2000 Award

Het is de zevende editie van de Natura 2000 Award waarvoor 96 projecten, verdeeld over vijf categorieën, zijn ingezonden uit 25 EU-lidstaten. Centraal staat de inspanning om de natuur in Europa te beschermen en herstellen. Denk aan instandhoudingsacties, bewustwording over soorten en leefgebieden en aandacht voor sociaaleconomische voordelen van het Natura 2000-netwerk. De European Natura 2000 Award is in het leven geroepen door de Europese Commissie.

Grootschalige riviernatuur

De Millingerwaard is onderdeel van de Gelderse Poort, een aaneengesloten natuurgebied van 5.000 hectare groot. De Gelderse Poort is weer onderdeel van de Rijntakken. Dit gebied strekt zich uit langs de Waal, IJssel en de Neder-Rijn. Om deze unieke natuur te behouden, ontwikkelen en herstellen, zijn de Rijntakken aangewezen als Natura 2000-gebied.

In de Millingerwaard is grootschalige (rivier)natuurontwikkeling gecombineerd met hoogwaterveiligheid voor de bewoners achter de dijk en grondstoffenwinning voor de Nederlandse bouwsector. En dat in een publiek-private samenwerking tussen Staatsbosbeheer, overheden, bedrijfsleven en de omgeving. In 2022 is het werk opgeleverd. Mede dankzij delfstoffenwinning (zand, grind en klei) voor de bouwsector is het gebied getransformeerd van een intensief agrarisch land naar maar liefst 400 hectare dynamische riviernatuur. Je vindt hier nu ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Hoogwater brengt en neemt zaden en zand het hele riviersysteem in. Grote grazers als galloways en koniks helpen het gebied open te houden en zorgen voor variatie in de begroeiing.

Natuur en recreatie gaan hand in hand

Door de nieuwe inrichting met de gegraven, ondiepe nevengeulen krijgt de specifieke, dynamische riviernatuur in de Millingerwaard alle ruimte om zich verder te ontwikkelen. Bijzondere planten- en diersoorten van stromende rivieren zijn weer terug van weggeweest: van wolfsmelkpijlstaart tot otter, van slanke mantelanjer tot grindwolfspin en de raaf. De natuur ontwikkelt zich in een snel tempo en het gebied heeft dan ook een rijke biodiversiteit.

Maar ook recreanten komen hier graag. Met een beetje geluk kun je tijdens een bezoek bevers, reeën en zeearenden waarnemen. Ook bij recente hoogwaters heeft de Millingerwaard zijn dienst bewezen, belangrijk in een deltaland als Nederland. De verbinding van de verschillende functies én met de omgeving heeft gezorgd voor een toekomstbestendig gebied. 

Meer over dit onderwerp