Nieuws

Stapt jouw paard op het juiste pad?

  • 08 april 2023
  • Biodiversiteit

Samen met Stichting Paardenvrienden Veluwe en Van de Valk de Cantharel start Staatsbosbeheer de campagne Stapt jouw paard op het juiste pad? Doel van de campagne is aandacht vragen bij ruiters en menners voor het aanbod van routes en de regels die gelden in de natuurgebieden op de Midden-Veluwe. Hier ligt een prachtig netwerk van 140 kilometer aan speciale ruiterroutes. Staatsbosbeheer treft steeds vaker ruiters en menners aan buiten de voor hen bestemde routes. Dat is niet toegestaan omdat paarden de gewone bospaden kapot rijden. 

Nieuwe routepalen en rustpunten

De afgelopen jaren is veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in de kwaliteit van het netwerk op de Veluwe. Door het Routebureau Veluwe zijn in het hele gebied nieuwe routepalen geplaatst. Vrijwilligers van Stichting Paardenvrienden Veluwe hebben daarbij geholpen. Diezelfde vrijwilligers hebben opstaphulpen geplaatst, gesnoeid, paden gesleept en nog veel meer werk verzet. Ook zijn er rustpunten aangelegd met geld van gemeente Barneveld en Toeristisch platform Apeldoorn.

Ruiter- en menroutes

Doel van de ruiter- en menroutes is niet alleen om verschillende groepen recreanten in een gebied de ruimte te geven, maar ook om kwetsbare flora en fauna te ontzien. Zo werd een aantal jaren geleden de route van een ruiterpad gewijzigd omwille van de beschermde klokjesgentiaan en het gentiaanblauwtje, een vlinder die eitjes afzet op deze plant.

De hoeven van paarden hebben ook effect op de kwaliteit van het pad. De hoeven maken het pad los en zorgen voor hobbels en gaten. Op een ruiter- of een menpad is dat geen probleem, maar het is wel hinderlijk voor wandelaars, fietsers en andere gebruikers van een bospad. En bospaden moeten ook gebruikt kunnen worden door hulpdiensten bij calamiteiten en voor toezicht en houttransport. Onderhoud van al die paden kost ook veel geld. Allemaal redenen om voor ruiters en menners aparte routes aan te leggen en hen te vragen met hun paarden het juist pad te kiezen.

Regels en controle

De komende tijd organiseren we verschillende activiteiten om bij ruiters en menners aandacht te vragen voor het netwerk van ruiter- en menroutes in onze gebieden en voor de regels die gelden. We vragen hen een waardig ambassadeur van de paardensport te zijn en alleen gebruik te maken van de voor hen bestemde routes. Om zo samen te zorgen voor de balans tussen beleven en beschermen van de natuur.

Daarnaast komt er ook extra toezicht zijn op de naleving van die regels. Ruiters en menners buiten de voor hen bestemde routes riskeren een boete voor het niet naleven van de openstellingsregels van het gebied.

Meer over dit onderwerp