Nieuws

Rust in de kraamkamer van Moeder Natuur

  • 21 maart 2023
  • Biodiversiteit

De lente is begonnen! De komende maanden zijn de dieren en de natuur extra kwetsbaar. Helaas zien boswachters dat nog niet iedere natuurbezoeker rekening houdt met het broedseizoen en niet weet wat de regels zijn. Daarom verzoeken alle boswachters van Nederland vriendelijk: behandel de kraamkamer van Moeder Natuur met respect. Blijf op de paden, houd de hond aan de lijn en laat geen afval achter.

Gevolgen verstoring

De gevolgen van verstoring in de natuur zijn juist in het voorjaar groot en hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren. De verstoring komt door loslopende honden, mensen die van het pad af gaan en plekken betreden waar dat niet mag. Maar ook afval dat bezoekers achterlaten in de natuur is een probleem omdat bijvoorbeeld vogels de rommel gebruiken in hun nest waar kuikens in verstrikt kunnen raken. Veel mensen beseffen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur en waarom de regels in de natuur er eigenlijk zijn. Het gevolg van verstoring is dat vogelsoorten die op de grond broeden worden verjaagd en hun kuikens niet overleven, jonge reekalfjes worden verstoten, hazen raken in de stress of dassen worden verstoord bij hun burcht waardoor ze hun hol niet meer uit durven om voedsel te halen voor hun jongen. “Iedereen is van harte welkom in de natuur maar bedenk dat we als mensen te gast zijn in ‘het thuis’ van planten en dieren”, zegt boswachter Erik Schram.

Op kraamvisite

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters, borden of spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli.

Genieten van de natuur

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen.

Kraamkamer Moeder Natuur is een campagne van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer met steun van diverse gemeenten en provincies.

Voor pers: indien je aandacht wil besteden aan de campagne, hebben we beeldmateriaal beschikbaar met (wild)camerabeelden van verstoring (zie video). Neem contact op met persinfo@staatsbosbeheer.nl.

Meer over dit onderwerp