Nieuws

29 hectare nieuw bos in Limburg

  • 06 februari 2023
  • Flora en fauna

In de winter van 2022-2023 plant Staatsbosbeheer 57.000 bomen en struiken op verschillende locaties in Limburg. Dat is ongeveer 29 hectare. Meer bos is belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, duurzame houtproductie en recreatie. Daarom planten we landelijk in de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos.

Meer bos

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteerde in november 2020 de Bossenstrategie. Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10% te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in.

Functies

Het nieuwe bos legt CO2 vast en levert daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de lucht. Deze moet volgens het Nederlandse Klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd zijn. Naast CO2-vastlegging heeft bos nog meer functies: het is leefgebied voor veel plant- en diersoorten, je komt er om te ontspannen en de natuur te beleven en bos is de bron van de hernieuwbare grondstof hout.

Afwisseling

Door het planten van verschillende inheemse boom- en struiksoorten – vooral loofbomen – wordt het bos gevarieerder en aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Het wordt ook veerkrachtiger, dus beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook tegen ziektes, zoals bijvoorbeeld de essentaksterfte. Met een gemengd bos kunnen toekomstige generaties beter inspelen op maatschappelijke wensen.

Locaties

Steeds meer mensen en organisaties zien het belang van bossen en bomen in, maar dat betekent niet automatisch dat ze zomaar overal geplant kunnen worden. Er is voor de aanplant op de verschillende locaties rekening gehouden met het landschap en de ecologische waarden en potenties ter plekke.

Droogte

Met de droogte, zoals in de afgelopen jaren, heeft het jonge bosplantsoen het moeilijk, zeker op de droge zandgronden. Projectleider Bouke Sibbing: "We worden daarom bij de bosaanplant creatiever en planten soorten planten die beter tegen droogte kunnen. Daarnaast planten we nu in het begin wat meer pionierssoorten, die sneller groeien, zodat de uiteindelijk gewenste soorten beter beschermd worden tegen zon en droogte. Op bepaalde gronden gebruiken we gelkorrels om het vochtvasthoudend vermogen van de wortels te vergroten. En indien nodig wordt in het eerste jaar een enkele keer extra water gegeven."

Rasters

De jonge bosaanplant wordt beschermd tegen wildvraat en wildschade door rond de plantlocaties hoge rasters te plaatsen. We houden er rekening mee dat kleine zoogdieren de percelen nog wel kunnen passeren. Wanneer het plantsoen na 5 à 6 jaar hoog genoeg is – en als volwaardig bos kan worden beschouwd – wordt het raster verwijderd. Het materiaal wordt grotendeels hergebruikt.

Financiering

Het nieuwe bos wordt o.a. gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer en provincie Limburg. Daarnaast is er ook vanuit het bedrijfsleven interesse om een bijdrage te leveren aan nieuw bos. Organisaties en bedrijven die willen bijdragen aan de natuur in Nederland kunnen contact opnemen met Stichting Buitenfonds. Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die fondsen werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer die geen andere financiering (meer) kennen.

Meer over dit onderwerp