Nieuws

Recordaantal zeearenden bouwt nest in 2022

  • 12 september 2022
  • Flora en fauna

In 2022 heeft de werkgroep Zeearend 29 paren zeearenden geteld die een nest hebben gebouwd in Nederland. Een record sinds de terugkeer van de zeearend in 2006. Van de 29 paren met nest kwamen er 23 met zekerheid tot broeden. Deze 23 broedende paren kregen gezamenlijk 30 jongen, waarvan er slechts 22 vliegvlug werden, vermeldt het nieuwsbericht van werkgroep Zeearend.  

Storm Eunice en vogelgriep

Op zeven plekken zijn nieuwe nestlocaties aangetroffen: De Grevelingen, Voorsterbos, Nijkerkernauw, Zeewolde, Zwarte Meer (Ramsgeul), Drontermeer en het Fochtelooerveen. Bij twee paren is niet gebroed, doordat storm Eunice hun nest op 18 februari verwoestte. Dat waren paren in de Oostvaardersplassen en de Betuwe. Het nest van het paar in De Grevelingen waaide tijdens deze storm ook uit de boom, maar dit paar wist bijtijds een nieuw nest te bouwen. Dat van de 30 jongen het slechts 22 hebben gered, is relatief weinig. De voornaamste oorzaak van de sterfte van de jongen is waarschijnlijk vogelgriep.

Meer over dit onderwerp