Nieuws

Eerste succesvolle broedgeval zeearend in Drenthe

  • 22 juni 2022
  • Flora en fauna

In de bossen rond Veenhuizen is een jonge zeearend geboren. Het is de eerste keer dat zeearenden succesvol hebben gebroed in Drenthe. Het broedgeval geeft aan dat als flora en fauna rust en ruimte krijgen er bijzondere dingen kunnen gebeuren. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zien er samen op toe dat het nest niet verstoord wordt en het jong straks veilig kan uitvliegen.

Een bewuste keuze

Staatsbosbeheer is erg blij dat de zeearend dit gebied heeft uitgekozen om te gaan broeden. Corné Joziasse, boswachter van Staatsbosbeheer in de Kop van Drenthe: “Vorig jaar vlogen er ook al een paar zeearenden rond in dit gebied, maar toen kwam het niet tot broeden. Dat het nu wel gelukt is, is een prachtig compliment voor dit natuurgebied. Het gebied rondom de nestlocatie is al langere tijd gesloten voor het publiek en blijkbaar is dat voor de zeearenden aanleiding geweest om dat gebied juist uit te kiezen voor hun nest. Zo blijkt ook nu weer dat afgesloten gebieden aantrekkelijk, zelfs noodzakelijk zijn voor veel dieren.”

Jong maakt het goed

Uit observaties door Staatsbosbeheer blijkt dat het jong waarschijnlijk rond 10 mei uit het ei is gekropen. Hij of zij maakt het tot nu toe goed. Het jong is inmiddels flink gegroeid en zit vol in de veren. Er lijkt in ieder geval voldoende prooi in de buurt aanwezig. Jongen van zeearenden zitten normaal gesproken 80 tot 90 dagen op het nest. Het jong zal waarschijnlijk eind juli uitvliegen.

Ook gedeputeerde Henk Jumelet is verheugd over dit nieuws: “Dat de zeearenden succesvol hebben gebroed is met recht een mijlpaal voor Drenthe en een mooi succes van ons gezamenlijke natuurbeleid en -beheer. Het paar heeft een nest gebouwd in een zeer stil en rustig deel in een natuurgebied bij Veenhuizen. Na de vestiging van de kraanvogels in het Fochteloërveen heeft nu dus ook de zeearend het gebied rond Veenhuizen ontdekt als rustige en veilige broedplaats.”

Toezicht op verstoring

Zeearenden zijn zeer verstoringsgevoelig en jonge zeearenden hebben continue verzorging en veel eten nodig om snel te kunnen groeien. De exacte locatie van het nest wordt niet bekendgemaakt. Staatsbosbeheer volgt de ontwikkelingen actief met continu toezicht. Corne Joziasse: “Om de kersverse ouders en hun jong alle rust te gunnen, vragen we bezoekers met klem niet op zoek te gaan naar het nest.” Handhavers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken samen om bij overtredingen meteen in te grijpen. Mensen die toch proberen het nest dichter te benaderen, worden bekeurd.

Voor bezoekers van het gebied is het een grote belevenis om een zeearend te zien. Ondanks dat een deel van het gebied afgesloten is, is het omliggende gebied nog steeds ruim toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Vliegende deur

Een zeearend heeft indrukwekkende afmetingen en wordt niet voor niets liefkozend een ‘vliegende deur’ genoemd. Als hij zit is hij ongeveer 75 tot 95 centimeter hoog. De staart is ongeveer 30 centimeter. De vrouwtjes zijn groter en zwaarder dan de mannetjes. De spanwijdte van een mannetje bedraagt ongeveer 2.10 meter, die van de vrouwtjes tot 2.30 meter. Ze wegen ongeveer 4 tot 6 kilo. Een voet van een zeearend is even groot of soms groter dan een mannenhand.

De zeearend hoort thuis in de Nederlandse waterrijke natuur. Ondanks hun naam houden zeearenden zich vooral op in grote natuurgebieden met zoet water. Ze vormen, net als andere roofdieren, een belangrijke schakel in een goed functionerend ecosysteem. Zeearenden hebben een gevarieerd menu, maar ze eten met name grotere watervogels zoals ganzen, eenden – voldoende aanwezig in en rond het nabijgelegen Fochteloërveen - en meeuwen en vis. Daarnaast eten ze aas. Ook andere roofvogels zoals buizerds en zoogdieren worden wel als prooirest op nesten van zeearenden gevonden. De zeearenden in het gebied rond Veenhuizen zijn zelfs gespot met een slang in de klauwen.

Meer over dit onderwerp