Nieuws

Kleine ijsvogelvlinder in het Kuinderbos

  • 11 juli 2022
  • Water

In het Kuinderbos is de eerste kleine ijsvogelvlinder op camera vastgelegd. Deze bijzondere vlinder kwam vroeger in heel Nederland voor maar de populatie ging eind vorige eeuw achteruit. Dankzij gericht bosrandenbeheer in het Kuinderbos is de kleine ijsvogelvlinder nu in dat gebied gesignaleerd.

Bosrandenbeheer

Staatsbosbeheer werkt sinds 2006 in het Kuinderbos aan de verbetering van de bosranden met als doel de terugkeer van insecten, zangvogels en kleine zoogdieren. Én om de terugkeer van de kleine ijsvogelvlinder te faciliteren. De werkzaamheden besloegen het verwijderen van grote bomen in de bosranden, het sparen van struiken en het aanplanten van struiken en bomen die insecten en vogels aantrekken. Inmiddels is 35 kilometer aan bosranden bewerkt, met als gevolg dat de bos- en struweelvogels enorm in aantallen zijn toegenomen.

Nectarkroeg

Ondertussen is het in het Kuinderbos tafeltje dekje voor de ijsvogelvlinders. Omdat grote bomen zijn verwijderd, bereikt het zonlicht beter de bosbodem. Hier profiteert met name het koninginnenkruid van. Deze plant is erg nectarrijk en wordt door boswachters een ware "nectarkroeg" voor vlinders genoemd. Ook kamperfoelie heeft baat bij meer zonlicht en is een belangrijke voedingsbron voor de rupsen die zich later ontpoppen tot vlinders.

Soorten

Een aantal vrijwilligers houdt de populaties in het Kuinderbos in de lente en zomer in de gaten, soms met verrassende vondsten. Zo ontdekte vrijwilliger Veronie dit jaar al het hooibeestje, sinds de jaren 70 teruggekeerd. Roland vond rupsen van de grote vos en Gerard heeft afgelopen jaren al veel bijzonder waarnemingen gedaan van libellen, waaronder vijf soorten van de zeer zeldzame witsnuitlibellen.

Cadeautje van Moeder Natuur

De kleine ijsvogelvlinder komt waarschijnlijk uit de populatie in de Achterhoek en heeft door het warme weer en langdurige oostenwind eerst het Voorsterbos, en daarna het Kuinderbos bereikt. Dit is inmiddels de derde grote bosvlinder na de grote weerschijnvlinder en de grote vos die zich hier ook voortplanten. Boswachter Harco: "Dit jaar ben ik 25 jaar boswachter van het Kuinderbos. Een mooier cadeau had ik me niet kunnen wensen van Moeder Natuur!"

Meer over dit onderwerp