Nieuws

Eén jaar na het hoogwater in Limburg

  • 14 juli 2022
  • Water

Als je nu langs de Maas, Geul of Roer wandelt, zie je nog maar weinig van het hoogwater van de zomer van 2021. Toen begon het vanaf 13 juli stevig te regenen. Ongebruikelijk, maar deze regen hield dagen aan. Tel daarbij op dat in gebieden rond Limburg óók veel neerslag viel, met zomerhoogwater tot gevolg. Hoogwater komt vaker voor in Limburg, maar meestal in de winter. Vooral onze gebieden in Zuid- en Midden-Limburg hebben last gehad van overstromingen en het achterblijven van veel hoogwatervuil. Een terugblik op het afgelopen jaar. 

Droge voeten en puinruimen

De afgelopen jaren is een aantal maatregelen genomen om rivieren als de Maas meer ruimte te geven bij hoogwater. Deze maatregelen hebben prima gewerkt voor de Limburgse dorpen Borgharen en Itteren; hier hield iedereen droge voeten. Helaas is de Maas wel op een aantal andere plekken buiten haar oevers getreden. Mede doordat andere rivieren - zoals de Geul – overstroomden, hadden mensen en dieren die langs de Maas en zijrivieren woonden het moeilijk. Dat betekende dat ook een aantal van onze gebieden met flinke wateroverlast te maken kreeg. Het hoogwater uit België en Duitsland heeft een hoop vuil meegenomen. Een deel van dit vuil is in onze gebieden achtergebleven. Staatsbosbeheer is maanden bezig geweest met het opruimen van autobanden, koelkasten, piepschuim en plastic. Gelukkig hebben we hierbij hulp gekregen van omwonenden en mensen uit het hele land.

Onze grazers

In een aantal gebieden grazen runderen, paarden en schapen dicht bij de rivier. Dit gebeurt onder meer bij de Stadsweide in Roermond en het Grensmaasgebied bij Maastricht. De meeste dieren zijn op tijd naar hoger gelegen gebieden gebracht, maar een aantal runderen in Roermond heeft het niet gered. Runderen hebben in de zomer vaak kalveren en genoeg te eten in hun leefomgeving. Ze verlaten nooit hun kalf en als ze geen honger hebben zijn ze moeilijker te lokken. Gelukkig was er wel een koe die ruim honderd kilometer verderop is gevonden en aan land is gehaald, zij maakt het inmiddels goed. Naar aanleiding van het zomerhoogwater zijn we in overleg met de pachter van de grazers bezig met maatregelen om dieren een eventuele volgende keer makkelijker uit de Roermondse Stadsweide te halen. Zo worden extra poorten aangelegd en wordt vegetatie op bepaalde plekken kort gehouden. Dit maakt het eenvoudiger om de dieren uit het gebied te halen als dat nodig is.

Natuur herstelt weer

Afgelopen jaar lijkt de natuur langs de overstroomde rivieren zich goed te herstellen, Ook de dieren die in het gebied horen zijn weer teruggekeerd. Bijna niets doet meer denken aan de taferelen waarbij complete huisraad tevoorschijn kwam door de grote hoeveelheden water. Als natuurbeheerder houden we natuurlijk in de gaten of exoten, zoals de Japanse duizendknoop, langs de oevers opkomen als gevolg van het hoogwater. Dit zal het komende jaar duidelijk worden.

Meer over dit onderwerp