Nieuws

Drie vragen over hoogwater en droogte

  • 04 februari 2021
  • Recreatie

Hoogwater in de grote rivieren en uiterwaarden stromen vol. Is met dit vele water nu ook het droogteprobleem opgelost in de natuur? We stelden drie vragen aan onze hydroloog Rob van Dongen.

Mooi, hoogwater! Dat helpt zeker wel tegen de droogte, toch?

"Dat zou je wel denken, maar helaas is dat maar ten dele zo. Omdat de droogteproblemen zich vooral voordoen op de hogere zandgronden, die tientalen meters hoger liggen dan de grote rivieren, kan zelfs als het hoogwater is in de rivieren deze zandgronden niet bereiken. Deze gebieden moeten het vooral hebben van regenwater dat in die gebieden zelf valt. Gelukkig heeft het de afgelopen maanden veel geregend. De grondwaterstanden zijn daardoor weer flink gestegen maar nog niet overal weer op het normale niveau." 

Waarom is het niet mogelijk om het water uit lager gelegen gebieden naar de droge gebieden te brengen?

"Dit is wel mogelijk, maar het is een kostbare gelegenheid om dit te doen. Je zou grote volumes water over grote afstanden moeten oppompen om het later te laten infiltreren. Het kost dan ook veel energie en het water is niet van dezelfde kwaliteit."

Wat is dan wél oplossing voor droogte?

"Om het droogteprobleem echt op te kunnen lossen moeten we het water beter vasthouden op de plek waar het water valt. Dat kunnen we doen door waterpeilen te verhogen, het minder diep maken van de waterlopen of door sloten te dempen. Op die manier creëren we een buffer waarvan we in droge perioden van kunnen profiteren. Door klimaatverandering worden onze winters steeds natter en de zomers steeds droger. Dat maakt de noodzaak om water vast te houden in de winter steeds groter. In onze natuurgebieden zijn we daar gelukkig al vele jaren volop mee bezig." 

Foto: Jeroen van der Meyde
Meer over dit onderwerp