Nieuws

Webcam bij nest visarenden in Biesbosch

  • 19 maart 2022
  • Flora en fauna

De webcam bij het nest van de visarenden in de Biesbosch is weer aan. Boswachter Harm Blom verwacht de visarenden hier elk moment terug na hun overwintering in Afrika. Het was even spannend of het nest de stormen zou doorstaan, maar het is grotendeels heel gebleven. Nu de camera draait, kunnen we via de website Beleefdelente.nl van Vogelbescherming weer live uitkijken naar de terugkomst van de roofvogels op het nest en hun dagelijks leven in het broedseizoen volgen.

Beleefdelente.nl

Staatsbosbeheer heeft vorig jaar een webcam bij het nest geplaatst en de beelden gedeeld via Beleefdelente.nl van Vogelbescherming. En met succes: het koppel met drie jongen werd massaal gevolgd. Visarenden broeden sinds 2016 in Nederland. Het enige gebied waar ze broeden is de Biesbosch; hier zaten vorig jaar maar liefst vijf broedpaartjes.

Boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer is trots: ‘Dat je in Nederland kan genieten van visarenden is al uniek, maar dat je vanuit je huiskamer kunt meekijken in het nest is natuurlijk geweldig. Voor jong en oud wordt op deze manier een bijzondere inkijk gegeven in het dagelijkse leven van deze arendsoort." Via de livestream is er direct zicht op het nest en elke week worden en blogs en clips geplaatst op beleefdelente.nl. Op de site van de Vogelbescherming zijn nog meer vogels te volgen. 

Broedsucces in Biesbosch

De visarend (Pandion haliaetus) is een prachtige roofvogel, heeft een vleugelwijdte van maximaal 175 cm en herken je aan de lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. In het voorjaar komen ze terug om te broeden. Sinds 2016 broedt de soort in de Biesbosch en inmiddels broeden er vijf paartjes in het gebied. In 2021 vlogen er acht jongen uit. Drie kwamen uit het nest bij de webcam.

Visarend - foto Niels Andeweg

Webcam

De webcam staat bij het nest in het broedgebied waar het allemaal begon. Hier broedt al vanaf het begin een Duits mannetje met een zwarte kleurring met inscriptie TG7 om zijn poten. Hij is geringd als nestjong in 2012 op een nest in een hoogspanningsmast nabij Rogatz in de Duitse Deelstaat Saksen Anholt langs de Elbe. Dat is zo'n 550 kilometer van de Brabantse Biesbosch vandaan. De herkomst van het vrouwtje is onbekend. het mannetje heeft inmiddels al 14 jongen grootgebracht en we zijn benieuwd of hij ook dit jaar weer terugkeert uit Afrika. 

Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied. Er is dus sprake van eb en vloed. Daar zijn er maar een paar van in de wereld. Het landschap van de Grote Waard werd door de Sint Elisabethsvloed 600 jaar geleden omgevormd in een delta. Deze stormvloed markeerde het ontstaan van de Biesbosch. Water, rietlanden en kreken vormen het grootste deel van het landschap. Door gigantische natuur- en waterveiligheidsprojecten (Ruimte voor de Rivier) in het nationaal park is de oppervlakte natuur-en recreatiegebied bijna verdubbeld.  

Ruimte voor de rivier

Door het hoogwater in 1993 en 1995 werden er maatregelen genomen om Nederland beter te beschermen tegen hoogwaterrisico’s. In de Biesbosch werden landbouwpolders als polder Maltha, Aert Eloyenbosch en de Spieringpolders ontgonnen voor kleiwinning. Dat was nodig om de dijken te verzwaren. Vervolgens werden er geulen gegraven die werden aangetakt aan de grote rivier. Hierdoor kreeg overtollig rivierwater meer ruimte op weg naar zee. Groot aaneengesloten polderland veranderde in waterland. De buitendijkse Biesboschnatuur kreeg een enorme kwaliteitsimpuls. Zowel qua voedselaanbod als qua schaal. Zo zijn gebieden als de Kleine Noordwaard en de Zuiderklip bij elkaar al 1.000 hectare. 

Vogelparadijs

Ondiepe lagunes, geulen en slikplaten werden het domein van intrekkende zoetwatervis. Groepen lepelaars, visdiefjes en zilverreigers streken er neer. In 2012 bouwde een koppel zeearenden hun nest en in 2016 volgde de visarend. Deze indrukwekkende soorten zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het gebied. Vooral de ondiepe visrijke natuurontwikkelingsgebieden zoals de Noordwaard en Zuiderklip zijn in trek bij de visarenden. De vogels vangen hier dagelijks met succes grote voorns en brasems.

Meer informatie

Boswachter Harm Blom deelt wekelijks het laatste nieuws over de visarenden en zijn werk in de Biesbosch via Instagram van Harm Blom en Facebook Staatsbosbeheer Biesbosch De webcambeelden van het visarendnest zijn te volgen via Beleefdelente.nl/visarend.

Het webcamproject is mede mogelijk gemaakt door Ecoresult B.V. via Buitenfonds.nl

Meer over dit onderwerp