Nieuws

Utrechtse samenwerkende boeren tekenen voor natuurinclusieve landbouw

  • 01 juni 2022
  • Flora en fauna

Staatsbosbeheer gaat met de Gebiedscoöperatie Groot Wilnis- Vinkeveen een vergaande samenwerking aan. Dit helpt meer biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering. Een verwacht gevolg is bijvoorbeeld betere omstandigheden voor weidevogels. In eerste instantie start de samenwerking met twee van de 25 leden: de melkveehouders van melkveebedrijf De Witte Vliet uit Nieuwer Ter Aa en de melkveehouders van Maatschap Schreurs & de Ruijter uit Vinkeveen. Ze krijgen beide natuurgrond in pacht van Staatsbosbeheer.

De vandaag getekende samenwerking is de eerste met een coöperatie en is onderdeel van een groot project van Staatsbosbeheer, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en boeren om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. De WUR (Wageningen University & Research) monitort de projecten.

Schreurs & de Ruijter uit Vinkeveen

De maatschap Schreurs & De Ruijter is al een aantal jaren onderweg naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Zo is het sinds 2012 actief met weidevogel- en botanisch beheer en heeft een groot plas-dras gebied gecreëerd voor de weidevogels. Daarnaast doet de maatschap mee in het project Home Made Eiwit dat als doel heeft om zoveel mogelijk eiwit van eigen bodem te halen: dit bedrijf zit nu op 66 procent en streeft naar meer.

De Witte Vliet uit Nieuwer ter Aa

De Witte Vliet is drie jaar geleden ingestapt in de ketensamenwerking met Albert Heijn en DeltaMilk. De melk die het bedrijf produceert, voldoet aan extra duurzaamheidsvoorwaarden met als stip op de horizon een CO2-neutrale melkveehouderij. In de samenwerking met Staatsbosbeheer wil het bedrijf ook met natuurbeheer de impact op de omgeving verkleinen. Naast het stimuleren van de biodiversiteit kan het natuurmaaisel als reststroom integreren.

Werkwijze

De gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen staat voor het behoud van weidevogels en de unieke landschapswaarden van het veenweidegebied en het toekomstbestendig maken van de landbouw voor de komende generaties. De gebiedscoöperatie wil kansen benutten om duurzame landbouw en natuurbeheer via projecten te stimuleren. Staatsbosbeheer stelt tachtig hectare grond beschikbaar in polder Demmerik. De coöperatie regelt de communicatie met de geïnteresseerde agrariërs en stemt met hun achterban de verdeling af van deze gronden.

Landbouw van de toekomst

In samenwerking met het ministerie van LNV startte Staatsbosbeheer in 2018 een meerjarig project met als doel 40 samenwerkingen te realiseren om boeren te helpen over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Kern daarbij is dat Staatsbosbeheer zijn grondpositie inzet. In totaal heeft Staatsbosbeheer 50.000 hectare grasland in eigendom. De provincie Utrecht is blij met deze ontwikkeling. Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw): “Natuurinclusieve landbouw is de landbouw van de toekomst. Hiermee creëren we in onze provincie een landelijk gebied waarin de landbouw in evenwicht is met de natuur, zodat het er prettig wonen en werken is.”

Het mes snijdt aan twee kanten: als een boer overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft die - om rendabel te kunnen opereren - méér grond nodig. Die extra natuurgrond kan op verschillende manieren gepacht worden van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor wordt met de agrariër afspraken gemaakt over activiteiten die de natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering ondersteunen en tegelijkertijd de biodiversiteit op alle tot het bedrijf behorende landbouwgrond te vergroten. Met als resultaat dat de biodiversiteit op boerengrond in de buurt van natuurgebieden van Staatsbosbeheer kan toenemen. Er zijn inmiddels over het hele land verspreid overeenkomsten getekend met achttien boeren.

Meer over dit onderwerp