Nieuws

Natuurinclusieve samenwerking met West-Brabantse melkveehouder

  • 02 september 2021
  • Bosbeheer

Staatsbosbeheer gaat met melkveehouder Rasenberg uit Zonzeel een verregaande samenwerking aan. Die helpt méér biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering. Rasenberg gaat van pachter naar partner; de pacht van zijn 73 hectare grasland wordt omgezet van een jaarlijkse overeenkomst naar een langdurige pacht van 12 jaar. Dit biedt natuurboerderij Zonzeel meer zekerheid voor de toekomst. En helpt om over te schakelen naar een manier van boeren die beter is voor de natuur. En daar is Staatsbosbeheer blij mee.

De overeenkomst maakt deel uit van een groot project van 40 experimenten. Die gaat Staatsbosbeheer aan samen met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en boeren om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. De WUR (Wageningen University & Research) monitort de projecten.

Weidevogels

In de vandaag getekende nauwere samenwerking komt meer verantwoordelijkheid bij de boer te liggen voor het realiseren van natuurdoelen op het gebied van weidevogelbeheer. Het familiebedrijf is een traditionele melkveehouderij met 140 melkkoeien, 130 stuks jongvee en 150 fokschapen. Het ligt midden in een weidevogelgebied dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd. De familie Rasenberg doet actief mee aan vrijwillige weidevogelbescherming op hun eigen grond. Ook participeren ze in projecten van de agrarische natuurvereniging Drimmelen – Moerdijk. Bijvoorbeeld door de boerderij geschikter te maken voor de boerenzwaluw en door proeven met een zonnepomp voor het creëren van plasdrassituaties (drassig grasland) op eigen land.

Van pacht naar partnerschap

Eerder dit jaar kwam Rasenberg met waterschap Brabantse Delta al tot een grondruil. Hierdoor is de huiskavel van Rasenberg vergroot en loopt een deel van de 7 kilometer lange ecologische (natuurlijke) verbindingszone Zonzeel – Terheijden over zijn grond. Jan Rasenberg: ‘’ Mijn doel is de natuur te laten samenwerken met mijn bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat mijn gangbare veehouderijbedrijf prima voedsel kan produceren binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving én met een positief effect op de biodiversiteit. Denk daarbij aan verlaat maaien, een strook braakliggend bouwland, randenbeheer en een plas dras greppel.

Experimenten

Kern van de 40 experimenten met de boeren is grond, want Staatsbosbeheer heeft 50.000 hectare grasland in eigendom. De organisatie is voor zijn natuurdoelstellingen gebaat bij een stabiel beheer en langdurige relaties en afspraken zijn daarbij van groot belang. Er zijn inmiddels overeenkomsten getekend met 15 boeren verspreid over het land, waarvan Rasenberg de derde is in Noord-Brabant. De verwachting is dat dit aantal nog dit jaar verder zal stijgen, zodat nog meer boeren stappen zetten richting natuurinclusiever boeren. World Wide Fund for Nature (WWF) maakte in het kader van ‘samen voor biodiversiteit’ een mooi filmpje over het natuurinclusief boeren van Rasenberg.

Meer informatie

Meer lezen over natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer in Brabant? Klik hier.

Bekijk het factsheet over natuurboerderij Zonzeel.

Meer over dit onderwerp