Nieuws

Soortenteljaar Nieuw Land succesvol afgerond, Gelderse Poort volgt

  • 07 januari 2022
  • Arbeidsparticipatie

Met maar liefst 3205 verschillende soorten dieren en planten op de teller, is het soortenteljaar 2021 in Nationaal Park Nieuw Land (Flevoland) officieel afgerond. De eindstand is verrassend hoog, gezien de relatief jonge leeftijd (50 jaar) van de Flevopolder. En de Markerwadden slechts een paar jaar oud. Via de website waarneming.nl konden vrijwilligers in 2021 hun waarnemingen op een speciale pagina doorgeven. De Gelderse Poort is op 1 januari 2022 gestart met een Bioblitz, zoals deze tellingen worden genoemd, en maakt nu al een vliegende start. In de eerste week van januari zijn al 900 soorten  geteld.

Foto: flamingo's in Nationaal Park Nieuw Land

3205 soorten in Nationaal Park Nieuw Land

Ruim 2800 vrijwilligers – van ‘gewone’ natuurbezoekers tot specialisten - hebben samen 3205 soorten geteld. “Het is bijzonder dat de jonge natuur van Flevoland zoveel soorten telt”, zegt Hans-Erik Kuypers, boswachter in het Nationaal Park. Hij rekende aanvankelijk op zo’n 2500 soorten, maar uiteindelijk is de mijlpaal van 3000 dik behaald. De verwachtingen voor het teljaar waren aanvankelijk niet al te hoog gespannen, omdat de rijke zeeklei van de Flevopolder doorgaans minder variatie in soorten biedt dan bijvoorbeeld duingebieden of natuurlijke rivieruiterwaarden. 

Opvallende vogels 

De meeste soorten zijn geteld in de groep nachtvlinders en micro’s (492 verschillende soorten), gevolgd door planten (473 soorten), kevers (317 soorten), vliegen en muggen (305 soorten) en vogels (254 soorten). De lijst wordt afgesloten met reptielen en amfibieën (7 soorten). Een opvallende waarneming was de groep flamingo’s op Marker Wadden, en de klapekster. Kuypers: “Er zijn ongetwijfeld meer soorten aanwezig. Bij een herhaling van de Bioblitz over enkele jaren durf ik dan ook gemakkelijk de stelling aan dat we 3500 soorten gaan vinden.” Bekijk de Bioblitzpagina op Waarneming.nl voor het volledige overzicht, en de vele boswachtersblogs die Hans-Erik bijhield gedurende het jaar. 

Gelderse Poort mikt op 5000 soorten in 2022

Gelderse Poort volgt dit jaar met een eigen Bioblitz, en heeft het doel om samen met vrijwilligers meer dan 5000 soorten te ontdekken. De verwachtingen zijn hooggespannen: de bodem bevat voedselrijke rivierklei en zandgronden, wat het gebied een gigantische bron voor vele spectaculaire soorten die zich via de rivieren door de rest van het land verspreiden. In dit bijzondere biotoop zijn veel soorten te vinden die in de rest van het land weinig tot niet voorkomen. 

Vliegende start

Hoewel het jaar pas net begonnen is, staat de teller nu al op meer dan 900 soorten. Boswachter Thijmen van Heerde  ging natuurlijk al gelijk in het eerste weekend van 2022 op pad, samen met korstmoskenners Erik van Dijk, Marcel Bingley en Jeroen Veeken. “Zo vonden we op een zomereik in het Kolenbrandersbos (Millingerwaard) al 18 soorten zoals lepelschildmos, groot dooiermos, verzonken schriftmos en klein schriftmos. Tijdens onze wandeling kwamen we ook zeldzame soorten tegen zoals limoen schriftmos en groen en groen schorssteeltje.”

Een flinke uitdaging

Toch is het spannend of de 5000 soorten aangetikt gaan worden. De diversiteit aan biotopen is in dit gebied namelijk relatief klein. Het is daarom uniek dat er dit jaar naar zoveel soorten gezocht gaat worden in het rivierengebied en dus een flinke uitdaging om aan de 5000 soorten te komen. Maar boswachter Thijmen heeft goede moed: “ we organiseren dit samen met Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort en er hebben zich zoveel enthousiaste specialisten aangemeld om te helpen tellen, de reacties waren overweldigend. Het belooft een bijzonder jaar te worden.”

Het teljaar volgen of zelf meedoen?

Nieuwsgierig of Gelderse Poort inderdaad aan 5000 soorten gaat komen, en/of wil je meedoen? Volg de Bioblitzpagina op waarneming.nl, of ga naar soortenjaargeldersepoort.nl waar je ook wekelijks een nieuw blog leest met de opvallendste waarnemingen. Iedereen mag meedoen. Let wel op de toegangsregels zodra je het gebied betreedt en begeef je alleen daar waar je mag komen. 
Ben je een specialist in een bepaalde soortengroep en wil je meehelpen? Mail dan naar boswachter Thijmen van Heerde via t.heerde@staatsbosbeheer.nl

Foto: korstmossen op wilgentak in Gelderse Poort

Meer over dit onderwerp