Nieuws

Nieuwe directeur voor Stichting Nationale Boomfeestdag

  • 04 maart 2021
  • Flora en fauna

Per 1 april a.s. krijgt Stichting Nationale Boomfeestdag een nieuwe directeur/bestuurder: Marleen van den Ham (48). Marleen van den Ham neemt het stokje over van Peter Derksen (65), die sinds 1 januari 1994 hét gezicht was van Stichting Nationale Boomfeestdag.

Naast de jaarlijkse Nationale Viering van de Boomfeestdag heeft Peter Derksen meerdere geboortebossen, het KWF-bos én een bos voor overleden kinderen ontworpen en gerealiseerd. Peter Derksen gaat komend jaar bij Staatsbosbeheer werken aan de realisatie van nieuwe geboortebossen in het kader van de Bossenstrategie. Voorzitter van Stichting Nationale Boomfeestdag Albert Verlinde: ‘Peter heeft meer dan 25 jaar vol overgave en met veel creativiteit de Nationale Boomfeestdag vorm gegeven. Namens het bestuur en vooral namens alle kinderen die in al die jaren een boom hebben mogen planten wil ik Peter bedanken voor zijn jarenlange tomeloze inzet en grote creativiteit. Peter heeft alle voorbereidingen getroffen voor de viering 2020 die nu al twee keer uitgesteld is. Hij zal daarom nog verantwoordelijk zijn voor de uitgestelde viering die in november dit jaar plaats zal vinden in Alphen a/d Rijn. Marleen van den Ham zal als nieuwe directeur aan de slag gaan met de viering 2022 en met het team de lijn voor de toekomst gaan uitzetten. 

Marleen van den Ham

Marleen van den Ham studeerde 'bosbeheer en recreatie' in Wageningen. Na diverse beleids- en innovatiefuncties te hebben vervuld op gemeentelijk niveau en bij het ministerie van LNV werd ze hoofd natuurbeheer bij het Zuid-Hollands Landschap en het Utrechts Landschap. Sinds 2018 werkt ze bij Staatsbosbeheer. Marleen van den Ham: ‘Al sinds het moment dat ik op de basisschool ‘mijn’ boomfeestboom plantte, was het mijn wens ooit nog eens bij deze organisatie te gaan werken. Bomen en bossen zijn nu belangrijker dan ooit, onder meer voor een prettige en gezonde leefomgeving en om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen opvangen en reduceren. Het planten van een boom is een unieke belevenis die kinderen, onze ambassadeurs van de toekomst, nooit meer vergeten. Ik verheug me er op nóg meer kids (en hun docenten en familieleden) liefde voor de natuur bij te brengen en hun schoolpleinen en straten verder te vergroenen’. 

Boomfeestdag

Staatsbosbeheer is de ‘moederorganisatie’ van de Boomfeestdag die sinds 1957 jaarlijks wordt gevierd op de derde woensdag van maart. Op deze lentedag planten ruim 100.000 kinderen van basisscholen hun 'eigen' bomen langs straten en pleinen, in parken en bossen, verspreid over het hele land. De Boomfeestdag is een samenwerkingsverband van 352 gemeenten en natuur(educatie)organisaties.  De missie van de Boomfeestdag is ieder kind in de leeftijd van 9 tot 11 jaar bewust te maken van de waarde en het belang van bomen voor hun eigen toekomst en voor het klimaat. 
 
Meer over dit onderwerp